Lớp có sự tham gia của 49 học viên là cán bộ thuộc Ban Gia đình Xã hội TW Hội; Ban Gia đình Xã hội cấp Tỉnh Hội, Thành Hội thuộc 22 tỉnh thành phía Bắc;  giảng viên và nghiên cứu viên của Trường Cán bộ Phụ nữ TW. Các học viên ở độ tuổi từ 25 đến 45 tuổi, với 100% có trình độ từ Cao đẳng trở lên, trong đó có 06 Thạc sỹ.

Nội dung chính của khóa học nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng chuyên ngành dành cho cán bộ làm công tác GĐXH như:

Quan điểm của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình; Thực trạng gia đình Việt Nam hiện nay và những vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ; Công tác GĐXH của Hội LHPN Việt Nam; Gia đình với công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Cách thức phối hợp với các ngành liên quan để chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em; Kỹ năng tư vấn…

Mục tiêu của khóa học nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về lý luận và nghiệp vụ công tác GĐXH nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu định hướng, chỉ đạo công tác GĐXH trong hệ thống Hội Phụ nữ toàn quốc; góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác GĐXH chuyên nghiệp, có đủ kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước.

Sau 2 tuần tập trung với tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, giảng viên, sự nỗ lực của ban cán sự lớp và toàn thể học viên, ngày 24/4/2012, khóa học đã kết thúc với kết quả tốt đẹp. 100% học viên tham gia được cấp chứng nhận hoàn thành khóa Bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác Gia đình Xã hội.

Phát biểu tại Lễ bế giảng khóa Bồi dưỡng, TS. Trần Quang Tiến – Phó GĐ Trường Cán bộ Phụ nữ TW đã gửi lời chúc mừng đến các giảng viên, tập thể học viên của lớp đã nỗ lực hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập. TS đánh giá cao tinh thần tập trung, sự cố gắng tham gia đầy đủ, tích cực của các học viên. Đây là khóa Bồi dưỡng đầu tiên theo vị trí công việcvề công tác Gia đình xã hội nhưng đã được các học viên tiếp nhận, học tập tập nghiêm túc và thu được được những kiến thức cần thiết, bổ ích và thực tế. Phó GĐ Trần Quang Tiến chúc các học viên sẽ vận dụng tốt những kiến thức bổ ích của khóa học để làm việc tốt hơn trong công tác Gia đình Xã hội tại địa phương.

Thay mặt Ban Giám đốc Trường, TS. Trần Quang Tiến đã trao chứng chỉ cho các học viên của khóa bồi dưỡng trong niềm vui và sự phấn khởi của các giảng viên cũng như tập thể lớp.