Sinh viên

Thực hiện Kế hoạch số 89 ngày 10/4/2024 của Học viện Phụ nữ Việt Nam, từ ngày 27/5 đến 30/5/2024, Khoa Công tác xã hội (Khoa) đã tiến hành tổ chức kiến tập cho sinh viên lớp K11CTXH. Đoàn kiến tập gồm có 70 sinh viên do TS. Nguyễn Thị Thu Hoài và TS. Nguyễn Văn Vệ giám sát, hướng dẫn.
Với mục đích nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên gắn với ngành học và nâng cao nhận thức cho sinh viên về tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học trong quá trình học tập, thúc đẩy tư duy phản biện, sáng tạo, Khoa Công tác xã hội đã luôn nỗ lực thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Ngày 13/5/2024, Khoa Công tác xã hội – Học viện phụ nữ Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa.
Với mục đích cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng cho sinh viên ngành Công tác xã hội, sáng ngày 13/5/2024 khoa Công tác xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Phát hiện - can thiệp ban đầu với vấn đề tự hại và tự sát của trẻ vị thành niên”.
Nhằm tạo diễn đàn để sinh viên ngành Công tác xã hội trao đổi, thảo luận về thực trạng nghiên cứu khoa học trong thời đại công nghệ số và các giải pháp thúc đẩy công tác xã hội với các nhóm yếu thế, sáng ngày 13/5/2024 khoa Công tác xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức hội thảo nghiên cứu khoa học sinh viên với chủ đề “Công tác xã hội và các vấn đề trong thời đại công nghệ số”.
Thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm, khoa Công tác xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức cho 50 sinh viên Khóa 10 ngành Công tác xã hội đi thực hành nghề nghiệp; 50 sinh viên được chia thành 2 nhóm và được thực hành công tác xã hội cá nhân và công tác xã hội nhóm tại 2 cơ sở cung ứng dịch vụ công tác xã hội: Trung tâm Bảo trợ xã hội 4, Ba Vì, Hà Nội và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh từ ngày 02/5/2024 đến ngày 26/5/2024. 
Sinh viên Khoa Công tác xã hội Học viện Phụ nữ Việt Nam sôi nổi tham gia các hoạt động Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Câu lạc bộ (CLB) Công tác xã hội trực thuộc Khoa công tác xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 362/QĐ-HVPNVN ngày 25/4/2023 của Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Đáp ứng đời sống tinh thần phong phú của sinh viên, các câu lạc bộ hay tổ đội nhóm về năng khiếu, sở thích đã được thành lập rất nhiều như: đội văn nghệ, CLB võ thuật, cờ vua, dancing, ngoại ngữ…