Khoa học công nghệ

Chiều ngày 24/5/2023, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học và Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023-2024.
Khoa Công tác xã hội có 03 đề tài tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Học viện năm học 2023-2024, trong đó có 01 đề tài đạt giải nhất.
Ban tổ chức trân trong gửi thư mời viết bài hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề: “Công tác Phụ nữ và Hoạt động Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027: Cơ hội và thách thức” tới các nhà hoạt động thực tiễn, chuyên gia, nhà khoa học, các học giả, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách.
Bên cạnh hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng không thể tách rời của giảng viên đại học. Thực hiện nghiên cứu khoa học giúp giảng viên có thêm “chất liệu” mới để cập nhật cho nội dung giảng dạy của mình, đồng thời rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, tổng hợp, phân tích vấn đề và viết báo cáo khoa học. Các sản phẩm khoa học của giảng viên là nguồn tư liệu quý giá phục vụ cho hoạt động giảng dạy và là tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu khoa học, các hoạt động học tập khác.
Bên cạnh hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng không thể tách rời của giảng viên đại học. Thực hiện nghiên cứu khoa học giúp giảng viên có thêm “chất liệu” mới để cập nhật cho nội dung giảng dạy của mình, đồng thời rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, tổng hợp, phân tích vấn đề và viết báo cáo khoa học. Các sản phẩm khoa học của giảng viên là nguồn tư liệu quý giá phục vụ cho hoạt động giảng dạy và là tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu khoa học, các hoạt động học tập khác và những người quan tâm.