KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI

(14/01/2013)

1. Lịch sử hình thành

Khoa Công tác xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam được thành lập năm 2013 trên cơ sở nâng cấp khoa Phụ vận và khoa Công tác phụ nữ của Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương. Khoa được thành lập theo Quyết định số 11/QĐ-BGĐ, ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Khoa Công tác xã hội tiền thân là khoa Phụ vận thuộc Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương. Năm 2006, Khoa được đổi tên thành khoa Công tác phụ nữ, có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội và từ năm 2007, Khoa bắt đầu đào tạo Công tác xã hội hệ trung cấp và liên kết với một số cơ sở đào tạo để đào tạo cao đẳng và đại học ngành Công tác xã hội. Đến năm 2013, Khoa chính thức được đổi tên thành Khoa Công tác xã hội, có nhiệm vụ đào tạo đại học ngành Công tác xã hội để cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nước. Đội ngũ giảng viên của Khoa không ngừng lớn mạnh về chất lượng. 

2. Chức năng, nhiệm vụ

–  Đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân ngành Công tác xã hội, hệ chính quy tập trung và vừa làm vừa học; 

– Giảng dạy các học phần cho các chuyên ngành đào tạo khác của Học viện;

– Giảng dạy cho các lớp bồi dưỡng, tập huấn, nói chuyện chuyên đề cho các cơ quan ở trung ương, địa phương và các lớp do Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức;

– Nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ công tác đào tạo; tham gia các đề án; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học;

– Quản lý sinh viên, học viên chuyên ngành.

3. Bộ môn

Gồm 3 bộ môn: Xã hội học, Công tác xã hội cơ bản, Công tác xã hội chuyên biệt

4. Đội ngũ nhân sự

Đứng đầu Khoa Công tác xã hội là Trưởng khoa. Phó Trưởng khoa được giao giúp Trưởng khoa một số lĩnh vực theo phân công. Khoa được tổ chức thành 3 bộ môn là: Xã hội học (3 nhân sự), Công tác xã hội cơ bản (8 nhân sự), Công tác xã hội chuyên biệt (8 nhân sự). 

Nhân sự tham gia giảng dạy và thực hiện các hoạt động hành chính cho các chương trình đào tạo do Khoa trực tiếp quản lý gồm 13 người, bao gồm 01 Phó Giáo sư, 08 tiến sĩ, 04 thạc sĩ (trong đó có 01 nghiên cứu sinh) và 01 cử nhân. Bên cạnh đó là đội ngũ hơn 20 giảng viên thỉnh giảng là các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên công tác xã hội, kiểm huấn viên, chuyên gia trong lĩnh vực công tác xã hội… nhiều kinh nghiệm đang làm việc tại các trường đại học, học viện uy tín, các cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm công tác xã hội, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức tư nhân, quốc tế… 

5. Một số thông tin nổi bật

– Thi đua, khen thưởng:

+ Tập thể lao động xuất sắc từ 2013-2018;

+ Tập thể lao động tiên tiến từ 2019 – 2022;

+ Tập thể lao động xuất sắc năm 2023;

+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 1-2 giảng viên mỗi năm.

– Về đào tạo đại học: Hơn 1.000 sinh viên đã tốt nghiệp cử nhân Công tác xã hội (bao gồm cả hệ chính quy tập trung, liên thông, vừa làm, vừa học). Hiện đang đào tạo gần 300 sinh viên đại học (bao gồm hệ chính quy tập trung, liên thông, vừa làm, vừa học).

– Về đào tạo cao học: Số học viên cao học đã tốt nghiệp là 37 học viên; đã bảo vệ luận văn thạc sĩ là 24 học viên; số học viên đang đào tạo là: 78 học viên.

– Về đào tạo tiến sĩ: đã có quyết định trúng tuyển cho 5 nghiên cứu sinh khoá đầu tiên.

– Nghiên cứu khoa học

+ Tổng số đề tài đã thực hiện: 6 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước; 22 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ; 3 đề tài nghiên cứu khoa học do các Quỹ tài trợ;15 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

+ Công bố khoa học: 162 công bố quốc tế và trong nước (8 bài quốc tế và 154 bài trong nước)

+ Hội thảo khoa học: 02 Hội thảo khoa học quốc tế (năm 2016 và 2023), tổ chức 07 hội thảo khoa học cấp khoa; tổ chức 04 hội thảo khoa học cho sinh viên.

+ Giáo trình, tài liệu đã biên soạn: 05 tập bài giảng, 08 giáo trình, 05 sách chuyên khảo.

6. Đối tác

– Giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học, học viện

– Các cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm công tác xã hội, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức tư nhân, quốc tế

Địa chỉ liên hệ

Khoa Công tác xã hội, Phòng 1408, Tòa nhà A2, Học viện Phụ nữ Việt Nam, số 68 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.7759.042.

Email: khoa_ctxh@vwa.edu.vn

Fanpage: Khoa Công tác xã hội – Học viện Phụ nữ Việt Nam