Phục vụ cộng đồng

Ngày 29 tháng 03 năm 2023, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã phối hợp với Hội LHPN Tỉnh Nam Định có buổi làm việc tại 02 Trường THPT thuộc huyện Vụ Bản và Mỹ Lộc Tỉnh Nam Định. Đây là hoạt động đầu tiên nằm trong chuỗi hoạt động hỗ trợ cộng đồng, tư vấn tuyển sinh tại các địa phương của Học viện phụ nữ Việt Nam nhằm mục đích mang đến nhiều cơ hội học tập tại môi trường chính quy, hiện đại cho các em học sinh trên khắp cả nước.
Thực hành là một học phần không thể thiếu đối với mỗi chương trình đào tạo. Công tác xã hội (CTXH) là một ngành giúp đỡ cá nhân, nhóm, cộng đồng tăng cường hay khôi phục việc thực hiện các chức năng xã hội và tạo điều kiện thích hợp nhằm đạt được các mục tiêu đó. Thực hành CTXH đóng vai trò quan trọng trong hình thành ý thức nghề nghiệp, phương pháp, kỹ năng làm việc của sinh viên, hoạt động này cho phép sinh viên liên hệ giữa lý thuyết được học trên lớp và tình huống thực tế đồng thời trang bị cho sinh viên kỹ năng và giá trị nghề nghiệp.