Khóa tập huấn có sự tham gia của giảng viên đến từ các trường đại học trên cả nước, cán bộ sở Lao động – Xã hội các tỉnh và nhân viên xã hội làm việc tại các Trung tâm CTXH trên cả nước. Trong đó Học viện Phụ nữ Việt Nam cũng cử 01 giảng viên của khoa Công tác xã hội theo học khóa tập huấn. Đây là cơ hội học tập và nâng cao nhận thức cho các giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam về các lĩnh vực chuyên sâu của công tác xã hội.

Nội dung tập huấn tập trung vào việc cung cấp kiến thức cơ bản về trẻ em và công tác bảo vệ trẻ em như:kiến thức về tâm lý trẻ, kiến thức về đạo đức nghề nghiệp, ngược đãi trẻ em, bảo vệ trẻ em cấp độ 3, chăm sóc thay thế; trang bị và thực hành các kỹ năng làm việc với trẻ em và người thân của trẻ như kỹ năng quản lý ca, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tham vấn; Chỉ ra vai trò của nhân viên xã hội trong việc hỗ trợ trẻ và gia đình trẻ.

Phương pháp giảng dạy hiện đại kết hợp giữa lý thuyết và thực hành dưới sự hướng dẫn trực tiếp của chuyên gia về bảo vệ trẻ em đến từ Scotland đã mang đến cho các học viên một bức tranh đầy đủ về trẻ em và bảo vệ trẻ em.

Khóa tập huấn 10 ngày nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng và xây dựng mạng lưới giảng viên giảng dạy về trẻ em trên cả nước. Hơn 30 học viên của lớp học sẽ tham gia vào việc giảng dạy về công tác bảo vệ trẻ em sau này.

Học viện Phụ nữ Việt Nam đang tiến hành biên soạn tập bài giảng “Công tác xã hội với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” nhằm đưa vào giảng dạy trong chương trình cử nhân. Đây là cơ hội để nhóm biên soạn nâng cao kiến thức và kỹ năng về trẻ em và công tác bảo vệ trẻ em phục vụ cho công việc biên soạn giáo trình và giảng dạy sau này.

Kết thúc khóa tập huấn với những kỳ vọng và nhắn nhủ từ phía ban tổ chức và giảng viên rất mong muốn Việt Nam sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Sự cam kết của học viên trong việc sẽ tham gia giảng dạy trong thời gian tới.