Mời bạn đọc xem nội dung chi tiết của Nghị quyết và Kế hoạch chiến lược phát triển Học viện Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025 TẠI ĐÂY