Mời bạn đọc click vào ảnh dưới đây để xem nội dung của phóng sự.