Hội đồng thẩm định được tổ chức theo quy định hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo do GS.TS.Nguyễn Hữu Minh – Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (Ngành Xã hội học)  –  Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS.Nguyễn Thị Thu Hà – Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn  (Ngành Xã hội học) – Phản biện 1; PGS.TS.Phạm Hương Trà – Phó khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Ngành Xã hội học) – Phản biện 2; TS.Bùi Phương Đình – Viện Trưởng Viện Xã hội học và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia HCM (Ngành Xã hội học) – Ủy viên (Đại diện đơn vị sử dụng lao động); TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy – Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Phụ nữ, Học viện Phụ nữ Việt Nam (Ngành Xã hội học) – Thư ký Hội đồng.

Phát biểu tại hội đồng, PGS.TS.Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện đã khẳng định mục tiêu mở ngành Xã hội học là một trong những mục tiêu chiến lược của Học viện trong giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn năm 2030, với kỳ vọng vừa góp phần đáp ứng nhu cầu của nguồn nhân lực cho các ngành Khoa học xã hội nói chung, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, loại bỏ khoảng cách về giới trong các lĩnh vực, hiện thực hóa mục tiêu bình đẳng giới trong thời đại hiện nay. Việc giảng dạy chuyên ngành Xã hội học sẽ hỗ trợ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện.

Đại diện Ban soạn thảo hồ sơ mở ngành Xã hội học đào tạo trình độ cử nhân, PGS. TS.Đoàn Thị Thanh Huyền đã trình bày Đề án mở ngành Xã hội học trình độ đại học. Chương trình đào tạo ngành Xã hội học tại Học viện Phụ nữ Việt Nam được xây dựng theo định hướng ứng dụng, hướng đến việc đào tạo, bồi dưỡng sinh viên của ngành đạt chuẩn về kiến thức, kỹ năng theo triết lý Giáo dục Toàn diện – Chất lượng – Bình đẳng của Học viện.

Ngoài khối lượng kiến thức chung, kiến thức kỹ năng, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức của ngành Xã hội học và các học phần Xã hội học chuyên biệt đồng thời thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội do Học viện và các tổ chức khác nhằm bồi đắp thêm kỹ năng và kiến thức thực tế để sinh viên có thể phân tích các vấn đề xã hội, hành vi con người, có năng lực tư vấn xây dựng các chính sách xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển sau khi tốt nghiệp. 

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đánh giá khách quan, khoa học những thành công trong việc xây dựng Chương trình đào tạo; khẳng định Đề án của Học viện đảm bảo các yêu cầu về căn cứ xây dựng, mục tiêu, cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo, đề cương chi tiết của học phần/môn học, các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của ngành (đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, phòng thực hành, thư viện). Đồng thời, Hội đồng thẩm định cũng nêu những góp ý, gợi ý với ban soạn thảo những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện chương trình đào tạo trước khi ký Quyết định mở ngành và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học ngành Xã hội học của Học viện Phụ nữ Việt Nam được Hội đồng thẩm định thông qua với sự nhất trí cao của 5 thành viên (100%) tán thành thông qua để trường tiếp tục hoàn chỉnh và báo cáo Bộ GD&ĐT.

Trên cơ sở kết quả thẩm định, Học viện sẽ tiếp thu, hoàn thiện Đề án, Chương trình đào tạo và tiến hành các công việc tiếp theo để kịp tuyển sinh năm học 2021 – 2022.

heart Cơ hội việc làm: Sinh viên tốt nghiệp ngành Xã hội học sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp đa dạng tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp như:

enlightened Làm chuyên viên trong các cơ quan hành chính sự nghiệp (văn hóa, lao động, dân số, giáo dục, y tế, thống kê, dân tộc, dân vận, tuyên giáo), cơ quan đảng và đoàn thể, cơ quan an ninh và phòng chống tệ nạn xã hội;

enlightened Điều hành các tổ chức dân sự;

enlightened Nghiên cứu, tư vấn chính sách phát triển bền vững;

enlightened Nghiên cứu thị trường; Nghiên cứu và tư vấn truyền thông, quảng cáo; Điều tra dư luận xã hội;

enlightened Quản trị các dự án đầu tư xã hội; Quản trị nhân sự; Quan hệ khách hàng; Thống kê; Bán hàng và quản lý khách hàng;

enlightened Làm điều phối viên, chuyên viên cho các quỹ phát triển, hoạt động tài trợ của nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức từ thiện;

enlightened Làm nhân viên công tác xã hội, phát triển cộng đồng;

enlightened Biên tập viên, Phóng viên; Quảng cáo; Tổ chức sự kiện;

enlightened Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng; Giảng dạy, tập huấn các khóa ngắn hạn cho các tổ chức, cộng đồng có nhu cầu…

Đăng ký xét tuyển vào ngành Xã hội họchttps://xettuyen.hvpnvn.edu.vn/

Fanpage Tuyển sinhhttps://www.facebook.com/TUYENSINHHOCVIENPHUNUVN

Hotline: 0969.95.88.60 hoặc 0983.00.86.09