QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  Đăng ký xét tuyển vào ngành XÃ HỘI HỌC:
  Mã trường: HPN
  Mã ngành Xã hội học : 7480201
  Fanpage ngành Xã hội học: https://www.facebook.com/CongtacxahoiHVPhunuVietNam
  Hotline: 0969.95.88.60   0983.00.86.09