Các ngành tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ:

Ngành Quản trị kinh doanh – Mã số: 8340101

Ngành Công tác xã hội – Mã số: 8760101

Có hai hình thức đào tạo cho các học viên:
– Lớp học tập trung trong giờ hành chính: 1,5 năm (bao gồm cả thời gian học các học phần và thời gian viết, bảo vệ luận văn thạc sĩ)

– Lớp học không tập trung ngoài giờ hành chính: 2,0 năm (bao gồm cả thời gian học các học phần và thời gian viết, bảo vệ luận văn thạc sĩ)

Các môn thi tuyển:

Thi tuyển 3 môn, cụ thể như sau:

3.1. Môn Ngoại ngữ:  Tiếng Anh trình độ B (tương đương trình độ A2 khung Châu Âu chung) áp dụng chung cho tất cả các ngành.

3.2. Hai môn thi khác đối với từng ngành

a) Ngành Quản trị kinh doanh:

– Môn 1: Quản trị học;

– Môn 2:  Kinh tế học.

b) Ngành Công tác xã hội:

– Môn 1: An sinh xã hội;

– Môn 2:  Công tác xã hội.

Thời gian đăng ký học và thi:

– Thời gian thi dự kiến: 23, 24/10/2021

Nội dung chi tiết của Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ mời bạn đọc xem chi tiết TẠI ĐÂY

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Học viện Phụ nữ Việt Nam (Phòng 312A tòa nhà 15 tầng) – số 68 đường Nguyễn Chí Thanh- Quận Đống Đa- Hà Nội.

 ĐT: 02437.751750- 0976571126; 0826228899; 0988292919