TS. Trần Quang Tiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện và Ths. Nguyễn Phi Long, Chủ tịch Công đoàn Học viện chủ trì đối thoại.

 

TS. Trần Quang Tiến hy vọng đối thoại là một kênh thông tin trực tiếp để Đảng ủy, Ban Giám đốc nắm bắt và những giải đáp, tư vấn kịp thời tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên chức, người lao động trong Học viện trên cơ sở tạo điều kiện tốt nhất để mọi người  hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng học viện ngày càng vững mạnh.

Nội dung đối thoại xoay quanh chế độ tăng lương, chế độ chính sách, điều kiện làm việc, học tập, quy định đảm bảo kiểm định chất lượng giáo dục đại học…trang bị thêm máy chiếu, bố trí các phòng học tiện nghi, thuận lợi cho việc giảng dạy; tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên được tiếp cận các nguồn dữ liệu thông tin quốc tế; tổ chức các lớp học nâng cao trình độ ngoại ngữ; Nhà trường, Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều hơn các hoạt động đoàn thể để gắn kết các đoàn viên, thanh niên.

 

Những nội dung đối thoại liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn Học viện và lãnh đạo các đơn vị trả lời, giải thích rõ ràng. tháo gỡ thắc mắc, giải toả băn khoăn cho viên chức, người lao động. Một số vấn đề phức tạp, cần có thời gian tính toán sẽ được Đảng ủy, Ban Giám đốc trả lời sau. 

Sự cởi mở, thẳng thắn đã giúp lãnh đạo Học viện có nhiều thông tin từ công chức, viên chức và người lao động và mọi người hiểu hơn những công việc đang làm, cùng đoàn kết chung sức, đồng lòng cùng xây dựng học viện ngày càng vững mạnh.