Mời bạn đọc xem Thông báo về nhu cầu đăng ký thủ tục Nội trú HK II năm học 2017 – 2018 TẠI ĐÂY