A. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

B. BỘ MÔN

Trưởng khoa CTXH

 1. Đoàn Thị Thanh Huyền - Khoa Công tác xã hội (Chức vụ kiêm nhiệm: Trưởng bộ môn Xã hội học)

Phó Trưởng khoa CTXH

 1. Nguyễn Thị Thu Hường - Khoa Công tác xã hội (Chức vụ kiêm nhiệm: Trưởng bộ môn Công tác xã hội chuyên biệt)

Trưởng/Phụ trách bộ môn CTXH cơ bản

 1. Trịnh Hà My - Bộ môn Công tác xã hội cơ bản

Giảng viên Công tác xã hội chuyên biệt

 1. Bùi Thị Mai Đông - Bộ môn Công tác xã hội chuyên biệt
 2. Nguyễn Văn Vệ - Bộ môn Công tác xã hội chuyên biệt
 3. Đỗ Thị Thu Phương - Bộ môn Công tác xã hội chuyên biệt

Giảng viên CTXH cơ bản

 1. Hoàng Thị Liên - Bộ môn Công tác xã hội cơ bản
 2. Nguyễn Văn Thanh - Bộ môn Công tác xã hội cơ bản
 3. Bùi Ngọc Hà - Bộ môn Công tác xã hội cơ bản
 4. Lê Thị Thu - Bộ môn Công tác xã hội cơ bản
 5. Ngô Thị Thanh Mai - Bộ môn Công tác xã hội cơ bản
 6. Nguyễn Hoàng Phương - Bộ môn Công tác xã hội cơ bản

Giảng viên XHH

 1. Nguyễn Thị Thu Hoài - Bộ môn Xã hội học
 2. Bùi Thanh Bình - Bộ môn Xã hội học

Trợ lý khoa CTXH

 1. Nguyễn Thị Yến - Khoa Công tác xã hội

Giảng viên thỉnh giảng

 1. Bùi Thanh Minh - Khoa Công tác xã hội
 2. Ngô Thu Trà My - Khoa Công tác xã hội
 3. Nguyễn Trung Hải - Khoa Công tác xã hội
 4. Tiêu Thị Minh Hường - Khoa Công tác xã hội
 5. Đỗ Hạnh Nga - Khoa Công tác xã hội
 6. Phạm Văn Hảo - Khoa Công tác xã hội
 7. Nguyễn Phương Thảo - Khoa Công tác xã hội
 8. Nguyễn Minh Tuấn - Khoa Công tác xã hội
 9. Phạm Tiến Nam - Khoa Công tác xã hội
 10. Nguyễn Đức Nam - Khoa Công tác xã hội
 11. Hà Thị Thư - Khoa Công tác xã hội
 12. Phạm Ngọc Linh - Khoa Công tác xã hội
 13. Nguyễn Thanh Bình - Khoa Công tác xã hội