A. INSTITUTE LEADER

B. OTHER POSITIONS

Trưởng khoa CTXH

 1. Đoàn Thị Thanh Huyền - Khoa Công tác xã hội

Phó Trưởng khoa CTXH

 1. Nguyễn Thị Thu Hường - Khoa Công tác xã hội

Trưởng/Phụ trách bộ môn CTXH cơ bản

 1. Trịnh Hà My - Bộ môn Công tác xã hội cơ bản

Giảng viên CTXH cơ bản

 1. Hoàng Thị Liên - Bộ môn Công tác xã hội cơ bản
 2. Ngô Thị Thanh Mai - Bộ môn Công tác xã hội cơ bản
 3. Nguyễn Văn Thanh - Bộ môn Công tác xã hội cơ bản
 4. Bùi Thanh Bình - Bộ môn Xã hội học
 5. Bùi Ngọc Hà - Bộ môn Công tác xã hội cơ bản
 6. Nguyễn Hoàng Phương - Bộ môn Công tác xã hội cơ bản
 7. Lê Thị Thu - Bộ môn Công tác xã hội cơ bản

Giảng viên XHH

 1. Nguyễn Thị Thu Hoài - Bộ môn Xã hội học

Giảng viên Công tác xã hội chuyên biệt

 1. Đỗ Thị Thu Phương - Bộ môn Công tác xã hội chuyên biệt
 2. Nguyễn Văn Vệ - Bộ môn Công tác xã hội chuyên biệt
 3. Bùi Thị Mai Đông - Bộ môn Công tác xã hội chuyên biệt

Trợ lý khoa CTXH

 1. Nguyễn Thị Yến - Khoa Công tác xã hội