Cơ hội việc làm

Có khi nào bạn từng thắc mắc: Nếu muốn làm việc trong lĩnh vực phục vụ cộng đồng, xã hội hay tại các tổ chức phi chính phủ, quốc tế thì sẽ phải học chuyên ngành nào không? Ngành Công tác xã hội chính là những gì bạn đang tìm kiếm. Với nhu cầu lớn về nguồn nhân lực, Công tác xã hội trở thành xu hướng ngành nghề của tương lai.