Buổi tư vấn được thực hiện theo hình thức trực tuyến. Tham dự buổi tư vấn hướng nghiệp có các giảng viên và sinh viên khoa Công tác xã hội. Diễn giả của buổi tư vấn là Tiến sĩ Phạm Thị Huế – Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng, Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.

Tại buổi tư vấn hướng nghiệp, chuyên gia đã trao đổi với sinh viên về cơ hội việc làm đối với sinh viên ngành Công tác xã hội sau khi tốt nghiệp, các vị trí việc làm, cách tìm kiếm việc làm, kỹ năng trả lời phỏng vấn xin việc… nhằm giúp cho sinh viên có thêm thông tin về thị trường lao động, tích lũy được những kinh nghiệm quan trọng trong tìm kiếm việc làm và đặc biệt là giúp sinh viên tự tin, năng động, chủ động trong tìm kiếm hoặc tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

 

Sau phần tư vấn hướng nghiệp của chuyên gia, các sinh viên đã trao đổi, thảo luận sôi nổi, đặt ra nhiều câu hỏi thú vị cho diễn giả xoay quanh vấn đề thị trường lao động và kinh nghiệm thực tiễn trong tìm kiếm việc làm. Buổi tư vấn hướng nghiệp đã giúp sinh viên có thêm những kiến thức, kỹ năng mới, kinh nghiệm thực tế và giúp các em tự tin hơn trong vấn đề tìm kiếm việc làm.