Các tham luận do sinh viên trình bày xoay quanh các vấn đề về vai trò của Công tác xã hội trong các lĩnh vực như: hỗ trợ người khuyết tật, phòng chống bạo lực gia đình, hỗ trợ người yếu thế, trẻ em tự kỷ, hỗ trợ hòa nhập xã hội…

Theo đó, Công tác xã hội là một nghề được quy định bởi những văn bản cụ thể như: Thông tư liên tịch số 30/2015 ngày 19/8/2015 giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ đã quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương đối với viên chức chuyên ngành Công tác xã hội. Mới đây, ngày 22 tháng 01 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 112/QĐ-TTg về việc Ban hành Chương trình phát triển Công tác xã hội giai đoạn 2021 – 2030. Chương trình nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác xã hội tại các ngành, các cấp, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của đất nước theo từng giai đoạn, bảo đảm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về Công tác xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ công tác xã hội của người dân, hướng tới mục tiêu phát triển xã hội công bằng và hiệu quả.

Với vai trò là một khoa chuyên ngành, trong những năm qua, Khoa Công tác xã hội luôn nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học theo định hướng thực hành. Trong quá trình học tập, sinh viên ngành Công tác xã hội liên tục được tham gia các đợt kiến tập, thực hành, thực tập nghề. Giảng viên khoa Công tác xã hội luôn tích cực động viên, hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên làm nghiên cứu khoa học. Từ khoá sinh viên đại học đầu tiên (khoá 1) cho đến nay, hàng năm, sinh viên khoa Công tác xã hội đều tham gia tích cực vào hoạt động nghiên cứu khoa học và đạt được nhiều giải thưởng cao.

Bên cạnh các tham luận trình bày tại hội thảo còn có các ý kiến chia sẻ từ giảng viên và sinh viên ngành Công tác xã hội, làm rõ hơn căn cứ pháp lý và thực trạng việc phát triển Công tác xã hội hiện nay, khẳng định thêm vai trò quan trọng của Công tác xã hội trong việc phòng ngừa, can thiệp các vấn đề xã hội.

Việc nghiên cứu khoa học giúp sinh viên nâng cao kiến thức chuyên ngành, trang bị các kỹ năng về tổng hợp, phân tích, viết báo cáo khoa học. Nghiên cứu khoa học còn là một “sân chơi” bổ ích và lý thú, ở đó các em được phát huy tính sáng tạo, độc lập, tự chủ, củng cố tình yêu nghề, lòng say mê nghiên cứu. Hội thảo khoa học sinh viên với chủ đề: “Vai trò của Công tác xã hội trong đời sống hiện nay” một lần nữa giúp các em giúp các em có thêm cơ hội tiếp cận phương pháp nghiên cứu khoa học và cùng nhau chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về lĩnh vực ngành nghề mình đã lựa chọn.