Cặp đôi trình diễn trang phục truyền thống đẹp nhất Nguyễn Huỳnh Đức (SBD 52) và Nguyễn Thu Trang (SBD 10)