Tại buổi tọa đàm, giảng viên và sinh viên Khoa Công tác xã hội đã được nghe bà Leanna Noble và ông Hollis Stewart chia sẻ về các nguyên tắc tổ chức và phát triển cộng đồng tại Mỹ, các mô hình,  điều kiện và  công cụ phát triển cộng đồng.

Hai tình nguyện viên cũng lắng nghe những chia sẻ và trả lời câu hỏi mà các giảng viên cũng như sinh viên đặt ra. Các câu hỏi xoay quanh những vấn đề liên quan đến hoạt động nghề công tác xã hội và hoạt động phát triển cộng đồng tại Mỹ như: Phương pháp nghiên cứu công tác xã hội; Vấn đề vận động nguồn lực để phát triển cộng đồng hay vai trò của các tổ chức cộng đồng trong việc vận động chính sách tại Mỹ…

Cuối buổi tọa đàm hai tình nguyện viên đã tặng quà và chụp ảnh lưu niệm với giảng viên, sinh viên Khoa Công tác xã hội. Hai tình nguyện viên cũng bày tỏ mong muốn được cùng chia sẻ thêm thông tin với các giảng viên và sinh viên Khoa Công tác xã hội nói riêng và Học viện Phụ nữ Việt Nam nói chung.