Mục tiêu của đợt thực hành Phát triển cộng đồng nhằm giúp sinh viên liên hệ lý thuyết phát triển cộng đồng với thực tiễn, từ thực tiễn hiểu rõ hơn, sâu hơn những lý thuyết đã học, ứng dụng được các kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tế tại cơ sở thực hành. Thông qua hoạt động thực hành, sinh viên rèn luyện những kỹ năng chuyên môn khi làm việc với cộng đồng như xây dựng hồ sơ cộng đồng, nhận diện nhu cầu, tổ chức cộng đồng, truyền thông giao tiếp, huấn luyện cộng đồng; sử dụng thành thạo các công cụ đánh giá cộng đồng có sự tham gia của người dân như công cụ PRA, công cụ ABCD và xây dựng được các dự án nhỏ, khả thi và phù hợp với cộng đồng.

Quá trình thực hành được chia làm ba phần với những nhiệm vụ cụ thể mà sinh viên phải thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên bộ môn. Phần thứ nhất, sinh viên được hướng dẫn về kiến thức, kỹ năng và công cụ phục vụ cho thực hành trực tiếp tại cơ sở. Phần thứ hai, sinh viên trực tiếp thực hành bằng cách vận dụng các kiến thức, kỹ năng của phát triển cộng đồng vào giải quyết một vấn đề cụ thể tại cộng đồng. Phần thứ ba, sinh viên hoàn thiện báo cáo thực hành của nhóm dưới sự hướng dẫn và đánh giá của giảng viên hướng dẫn.

Đợt thực hành Phát triển cộng đồng của sinh viên khóa 4 được chia làm 5 đoàn, mỗi đoàn gồm 1 giảng viên hướng dẫn và 28 sinh viên. Bên cạnh đó, tại cộng đồng mỗi nhóm thực hành có sự hỗ trợ, kiểm huấn của 2 kiểm huấn viên cơ sở.

Ngay sau khi xuống cộng đồng, sinh viên được nghe báo cáo của Xã về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đặc điểm riêng và những vấn đề còn tồn tại của các thôn trong xã. Tại buổi báo cáo, sinh viên nắm bắt tình hình của địa phương, trao đổi với lãnh đạo địa phương để biết các thông tin về cộng đồng.

Sinh viên nghe báo cáo của xã

Sau khi nghe báo cáo tại xã, sinh viên chia thành 5 đoàn nhỏ để thực hành tại các thôn. Tại các thôn, các đoàn thực hành nhận được sự đón tiếp nhiệt tình, chu đáo của bà con trong thôn, điều đó được thể hiện bằng việc sắp xếp chỗ ở, ăn cùng với người dân và tại nhà văn hóa của thôn. Người dân hỗ trợ cho các đoàn sinh viên ổn định nơi ở, ăn uống và sinh hoạt. Sinh viên bắt đầu các hoạt động thực hành như khảo sát cộng đồng, vẽ sơ đồ cộng đồng, sơ đồ mặt cắt và tiến hành khảo sát, họp dân để thực hiện dự án cộng đồng.

Các công cụ đánh giá cộng đồng

Đợt thực hành diễn ra trong thời gian ngắn nhưng kết quả đạt được của các nhóm sinh viên đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với lãnh đạo địa phương và người dân. Các dự án phát triển cộng đồng do sinh viên và người dân phối hợp thực hiện như “Dự án con đường nở hoa”, tủ sách thiếu nhi, tu sửa nhà văn hóa thôn…. Những hoạt động mà sinh viên thực hiện trong thời gian tại cộng đồng đã tạo ra sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Đây chính là ý nghĩa mà khóa thực hành phát triển cộng đồng hướng đến.

Kết thúc đợt thực hành, sinh viên có một buổi báo cáo, chia sẻ và trao đổi tại xã và tại Học viện. Buổi báo cáo một lần nữa giúp sinh viên nhìn lại kết quả của mình, bên cạnh đó cũng giúp sinh viên rút ra những bài học quý báu cho đợt thực tập nghề nghiệp tiếp theo.

Giảng viên và sinh viên chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo địa phương