Mục tiêu của đợt thực hành này là giúp học viên vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế tại cơ sở. Đối với thực hành Công tác xã hội cá nhân, học viên có thể vận dụng các lý thuyết đã học, trong đó có tiến trình công tác xã hội cá nhân để tiếp nhận thân chủ, xác định các vấn đề khó khăn của thân chủ, phân tích được nguyên nhân của vấn đề, cùng thân chủ lên kế hoạch can thiệp và trợ giúp thân chủ huy động nguồn lực, tự vươn lên giải quyết vấn đề. Đối với thực hành Công tác xã hội nhóm, học viên có khả năng tổng hợp, đánh giá giữa lý thuyết công tác xã hội nhóm với thực tiễn, từ đó, phân tích những lý thuyết đã học để vận dụng thực hành tại cơ sở; phân tích được các nguyên tắc hành động, quy chuẩn đạo đức của nghề công tác xã hội và các phẩm chất năng lực cần có của nhân viên công tác xã hội; ứng dụng được các kiến thức, kỹ năng vào thực tế tại cơ sở thực hành. Qua đó, học viên có kiến thức thực tiễn về hoạt động nghề nghiệp trong trợ giúp thân chủ giải quyết vấn đề, nối kết kiến thức lý thuyết với thực hành nghề nghiệp. Bên cạnh đó, học phần thực hành nghề cũng giúp cho học viên  hiểu rõ hơn về các chính sách xã hội, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu đối với nghề công tác xã hội, vai trò của nhân viên công tác xã hội…, giúp củng cố, hệ thống hóa các kiến thức cơ sở và phát triển các kỹ năng cơ bản của nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp làm cơ sở cho việc học tập các học phần tiếp theo của chương trình đào tạo.

Đợt thực hành được tổ chức thành 5 đoàn, mỗi đoàn từ 11 đến 15 học viên và 1 giảng viên hướng dẫn. Tại cơ sở thực hành, các đoàn được đón tiếp nhiệt tình, chu đáo, được cung cấp đầy đủ thông tin cho đợt thực hành.

 

         Bà Trần Thị Hải  – Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3 tiếp đón đoàn học viên

Ngay buổi đầu tiên của đợt thực hành, học viên được nghe báo cáo của cơ sở về cơ cấu bộ máy tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, việc thực hiện chính sách xã hội và tình hình hoạt động của các Trung tâm. Đây là cơ hội để học viên thu thập thông tin, nghiên cứu thực tiễn, tìm hiểu, phát hiện những khó khăn, bất cập trong việc thực thi các chính sách an sinh xã hội, các hoạt động công tác xã hội tại các cơ sở. 

Học viên trao đổi để tìm hiểu về chế độ, chính sách đang được thực hiện

đối với các đối tượng tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 04, Ba Vì, Hà Nội

Sau khi nghe báo cáo và trao đổi, thảo luận tại hội trường, học viên làm việc với kiểm huấn viên, cán bộ để xây dựng kế hoạch thực hành đồng thời tạo lập mối quan hệ với thân chủ. Ngoài ra, học viên cũng được tham quan, tìm hiểu các mô hình hoạt động của các cơ sở như: phòng ở của thân chủ, phòng trị liệu/phục hồi chức năng, cơ sở dạy nghề, chăm sóc trẻ em, quy trình tiếp nhận thân chủ, các mẫu hồ sơ, sổ sách tiếp nhận và quản lý thân chủ…

Ngoài những hoạt động chuyên môn, học viên còn có những hoạt động ngoại khóa, hoạt động hỗ trợ Trung tâm nhằm gắn kết mối quan hệ giữa học viên với kiểm huấn viên và thân chủ.

Đợt thực hành sẽ kết thúc vào ngày 17/06/2018.