Sáng ngày 27/9/2016, lớp bồi dưỡng đợt 1 được khai giảng với sự tham gia của 20 học viên đến từ các ban Quốc tế, Dân tộc tôn giáo, Tuyên giáo, Tổ chức, Văn phòng và viện nghiên cứu, khoa, phòng thuộc Học viện Phụ nữ Việt Nam. Trực tiếp giảng dạy tại khóa học là Ths. Nguyễn Thị Thanh Hòa – Nguyên Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam và Ths.Hà Thị Thanh Vân – Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Trong giai đoạn 1 các học viên sẽ được bồi dưỡng kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học trong 3 ngày (27 – 29/9/2016). Cụ thể giảng viên sẽ truyền đạt các nội dung chủ yếu như:  Tổng quan về nghiên cứu khoa học; Định hướng nghiên cứu khoa học của Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2015 – 2022; Vận dụng, sử dụng phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu khoa học trong công tác tham mưu chiến lược

Việc cung cấp các kiến thức cơ bản về khái niệm, bản chất của nghiên cứu khoa học, các đặc điểm của nghiên cứu khoa học như tính mới, tính tin cậy, tính thông tin, tính rủi ro, tính kế thừa, tính cá nhân…các loại nghiên cứu khoa học chia theo chức năng  …sẽ giúp học viên thống nhất nhận thức và hành động, hiểu biết chung về nghiên cứu và các kỹ thuật nghiên cứu sử dụng trong công tác Hội; Hiểu và có khả năng sử dụng, vận dụng các kỹ thuật nghiên cứu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Với sự truyền đạt mạch lạc, dễ hiểu dựa trên kinh nghiệm công tác Hội trong nhiều năm liền của giảng viên, các học viên đã thu nhận được những kiến thức bổ ích về nghiên cứu khoa học.

Lớp bồi dưỡng nghiên cứu giai đoạn 2 dự kiến tổ chức vào tháng 11/2016. Trong giai đoạn này, các học viên sẽ được bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng nghiên cứu và được đánh giá mức độ áp dụng kiến thức đã học trong giai đoạn 1 vào quá trình làm việc.