Mời bạn đọc xem thông báo chi tiết về lịch học môn Giáo dục Quốc phòng & an ninh dành cho sinh viên khóa 8 TẠI ĐÂY.