Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-HVPNVN ngày 08/07/2019 của Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch “Tổ chức Đào tạo tiếng Anh nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam”.

Trung tâm CETCAW Thông báo: Sinh viên K8 cần tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào nhằm xác định trình độ tiếng Anh thực tế, từ đó có căn cứ để xếp lớp hoặc xây dựng lộ trình học tiếng Anh phù hợp nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra trình độ Đại học.

Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên K8 sẽ diễn ra vào sáng Chủ nhật 20/9/2020 do Trung tâm CETCAW tổ chức, chia thành 2 ca:

Ca 1: Từ 7h30 – 9h30

Ca 2: Từ 10h00 – 12h00

Địa điểm: Các phòng thi tầng 5, 6 nhà A2.

Sinh viên xem SỐ BÁO DANH, CA THI, PHÒNG THI TẠI ĐÂY