Mời bạn đọc xem Thông báo về việc tổ chức đánh giá đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên K2 và Mẫu đơn xin đăng ký tham gia TẠI ĐÂY