Sau quá trình đánh giá nghiêm túc, khách quan, 9 đề xuất nghiên cứu khoa học của cá nhân và tập thể đã được lựa chọn để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Mời bạn đọc xem danh sách đề xuất được xét duyệt TẠI ĐÂY

Mẫu Thuyết minh đề tài Nghiên cứu khoa học