Mời bạn đọc xem chi tiết Quyết định và Danh sách sinh viên được cấp học bổng TẠI ĐÂY