Ths. Tô Thị Hạnh, Chuyên gia tham vấn tại Ngôi nhà Bình Yên, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ths. Đoàn Thị Hương, Chuyên gia tham vấn Công ty Cổ phần Tham vấn, Nghiên cứu và Tâm lý học Cuộc sống đã trực tiếp giảng dạy tại lớp tập huấn.

Trong ba ngày học tập các học viên được trang bị các kiến thức cơ bản về tham vấn, các nguyên tắc đạo đức trong tham vấn và thảo luận về các khía cạnh ứng dụng các kỹ năng tham vấn cơ bản thực hành một số kỹ năng tham vấn nâng cao như: kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng thấu cảm, kỹ năng quản lý cảm xúc, kỹ năng đương đầu…

Đặc biệt, các học viên được đóng vai thực hành các tình huống thực tế, dưới sự hỗ trợ, hướng dẫn của các giảng viên. Với phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm và các tình huống thực tế đã giúp các kiểm huấn viên và giảng viên không chỉ học được các kiến thức, phương pháp giảng dạy nội dung tham vấn đồng mà còn có thể vận dụng sáng tạo vào các môn học, các công việc đang đảm nhiệm.