Chương trình được tổ chức trên cơ sở thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BCH ngày 24/5/2022 của Đoàn Thanh niên Học viện Phụ nữ Việt Nam về việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022.
200 đoàn viên ưu tú của Học viện đã tham gia 2 phiên tập huấn:
Phiên 1: Kỹ năng hoạt náo/team buidling trong hoạt động Đoàn, Hội tại HT1 và nhà thể chất – Tòa nhà A3.
Phiên 2: Những vấn đề công tác Đoàn và phòng trào thanh niên trong trường học theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc.
Các bạn đoàn viên đã có một ngày hoạt động thật bổ ích và nhiều ý nghĩa. Bên cạnh những nội dung lý thuyết, các bạn được cùng nhau tham gia các hoạt động tập thể, kết hợp thực hành những nội dung đến từ các chuyên gia tập huấn.
Một số hình ảnh tại buổi tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022: