Mời bạn đọc xem chi tiết Thông báo của Học viện Phụ nữ Việt Nam về công tác tổ chức thi, cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ TẠI ĐÂY