Đợt thực hành Phát triển cộng đồng cho sinh viên khóa 3 được chia làm 5 đoàn, tổ chức tại 3 tỉnh/thành phố là: Hà Nội, Bắc Giang và Nghệ An. Trong tổng số 5 đoàn có 2 đoàn đi thực hành tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội; 2 đoàn đi thực hành tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An và 1 đoàn đi thực hành tại xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Trong quá trình thực hành Phát triển cộng đồng, sinh viên được nghe lãnh đạo địa phương giới thiệu về điều kiện địa lý tự nhiên, tình hình kinh tế – văn hóa – xã hội nơi sinh viên thực hành; thành tựu về các mặt của địa phương và những khó khăn, tồn tại của cộng đồng. Sau đó, sinh viên thực hành các nội dung về phát triển cộng đồng như: tìm hiểu các tiềm lực phát triển của cộng đồng, nhận diện các vấn đề cộng đồng, đánh giá nhu cầu của cộng đồng và tìm hiểu các chương trình, dự án đã và đang triển khai trong cộng đồng. Căn cứ những kết quả đạt được ở những hoạt động trên, sinh viên xây dựng và triển khai các dự án cụ thể để giải quyết một số vấn đề của cộng đồng.

Trong đợt thực hành này, sinh viên khóa 3 đã xây dựng và thực hiện được hơn 10 dự án phát triển cộng đồng. Các dự án được thực hiện đều dựa trên các vấn đề còn tồn tại, xuất phát từ nhu cầu của người dân tại địa phương. Các dự án cũng được xây dựng dựa trên các chủ trương thông qua các chương trình cụ thể như chương trình 3 sạch “Môi trường sạch – nước sạch – nông nghiệp sạch”, cuộc vận động “xây dựng gia đình năm không ba sạch” của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”

Xuất phát từ việc đánh giá nhu cầu của người dân địa phương, các dự án mang tính thiết thực nên đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của đảng ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tại các địa phương. Các dự án phát triển cộng đồng mà nhóm sinh viên triển khai đã thu hút được sự tham gia nhiệt tình của đông đảo người dân. Đó là các dự án: Cải tạo sân bóng đá, khuôn viên nhà văn hóa; Xây dựng bức tường nở hoa; Trang bị thùng rác công cộng; Xây dựng đoạn đường nở hoa; Nâng cấp hệ thống đèn đường cho người dân trong thôn; Vệ sinh môi trường tại các đường đi trong thôn; Tổ chức các buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ môi trường…

 Để thực hiện các dự án nêu trên, sinh viên đã vận dụng những kiến thức lý thuyết đã học như: các công cụ PRA, kỹ năng tuyên truyền vận động, kỹ năng họp dân, kỹ năng giao tiếp, các kiến thức về xây dựng và triển khai dự án phát triển cộng đồng…, từ đó, tạo ra sự chuyên nghiệp trong tổ chức các hoạt động cộng đồng. Các dự án phát triển cộng đồng của sinh viên được lãnh đạo chính quyền và người dân địa phương đánh giá cao.

Đợt thực hành Phát triển cộng đồng tại địa phương của sinh viên khóa 3, ngành Công tác xã hội đã đạt được hiệu quả cao, đáp ứng được mục tiêu đề ra. Đợt thực hành kết thúc vào ngày 14/8/2018. Các đoàn sinh viên đã trở về Hà Nội an toàn.