Lớp học được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp giai đoạn 2013 – 2017” ban hành kèm theo Quyết định số 1891/QĐ-TTg ngày 14/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ với mong muốn xây dựng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn và năng lực công tác đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Hà Nhật Lệ, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng đã phát biểu chia sẻ với điều kiện thực tế của chị em học viên ở các huyện, xã, bản xa trung tâm, động viên các chị, em nỗ lực cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, phát huy vai trò của tuổi trẻ và sự nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình học tập.

Chị Ma Thị Nguyên thay mặt học viên bày tỏ sự hào hứng, phấn khởi khi được tham gia khóa học, thể hiện sự quyết tâm trong quá trình học tập để nâng cao kiến thức, kỹ năng phục vụ tốt hơn hoạt động chuyên môn ở cơ sở.

Hy vọng với những cam kết trách nhiệm của các đơn vị đồng tổ chức lớp và của học viên, khóa học sẽ thành công như mục tiêu đã đề ra, 40 học viên của lớp sẽ có nhiều thay đổi trong hành trình tìm đến tri thức và khoa học để trở thành “cái gốc của mọi công việc” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn.