Tham dự hội thảo có đại diện trường Đại học tổng hợp South Carolina, đại diện Bộ Giáo dục – Đào tạo, đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đại diện Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em, giảng viên các trường đại học đào tạo ngành Công tác xã hội trong cả nước, cán bộ trung tâm Công tác xã hội các tỉnh. Học viện Phụ nữ cử giảng viên khoa Công tác xã hội tham dự hội thảo.

Hội thảo là dịp để các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm đào tạo, thực hành nghề công tác xã hội, đặc biệt là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần; chia sẻ thông tin, mô hình tiên tiến, tìm kiếm cơ hội hợp tác nâng cao chất lượng nghề công tác xã hội. 

Sau hai năm thực hiện Quyết định của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về quy hoạch mạng lưới các cơ sở chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, khoảng 26 trung tâm bảo trợ xã hội tổ chức lại trung tâm, một số tỉnh, thành phố đã xây dựng mô hình tốt về lao động trị liệu và phục hồi chức năng luân phiên cho người tâm thần nặng. 

Các đại biểu kiến nghị, trong thời gian tới, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cần tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành xây dựng khung chiến lược quốc gia về lĩnh vực sức khỏe tâm thần và thông tư tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế tổ chức của trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần. 

Các đại biểu cũng xác định vai trò chủ đạo của Nhà nước trong việc phát triển mạng lưới các cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí. Mặt khác nênđẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, người dân tham gia đầu tư phát triển mạng lưới các cơ sởchăm sóc người tâm thần. Nhà nước có thểban hành các cơ chế để gia đình đối tượng có điều kiện kinh tế đóng góp nguồn lực hoặc kinh phí chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần tại cơ sở.

Học viện Phụ nữ Việt Nam đã đưa môn Công tác xã hội trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần vào giảng dạy trong chương trình trung cấp Công tác xã hội. Hội thảo là cơ sở để các giảng viên khoa Công tác xã hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm đào tạo, giảng dạy chuyên sâu công tác xã hội trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần nói riêng và đào tạo ngành Công tác xã hội nói chung.