Tham dự hội nghị tổng kết có đồng chí Trần Quang Tiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn và tập thể công đoàn viên Học viện.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Chủ tịch Công đoàn Học viện đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2017.

Trong năm 2017, Công đoàn Học viện đã đạt được những kết quả tốt về công tác tham mưu, tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật và công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên; Công tác thực hiện phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức và lao động được đẩy mạnh; Công tác phát triển đoàn viên, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng đảng luôn được chú trọng. Trong đó, nổi bật là hoạt động nghỉ mát, khám sức khỏe, thăm hỏi, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần… Ngoài ra, Công đoàn đã động viên đoàn viên Tham gia tiết kiệm số tiền ăn trưa gửi tại TYM; Thực hiện tốt phong trào xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” duy trì thực hiện phong trào thi đua “3 xanh, 4 sạch, 5 không, 5 tiết kiệm”.

 Hội nghị đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến, đánh giá những kết quả đạt được trong hoạt động công đoàn, chỉ ra những hạn chế tồn tại, nêu rõ nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo các hoạt động Công đoàn năm 2017.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quang Tiến ghi nhận và biểu dương những kết quả Công đoàn học viện đã đạt được trong năm vừa qua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và tổ chức Công đoàn. Công đoàn ngày càng nâng cao vai trò của mình, là chỗ dựa đáng tin cậy của người lao động. Những kết quả đạt được trong năm 2017 sẽ là nền tảng để Công đoàn học viện tiếp tục triển khai các hoạt động trong năm 2018. Tuy nhiên, đồng chí cũng nhấn mạnh Công đoàn cần chú ý nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn bằng cách thường xuyên tổ chức bồi huấn kỹ năng, cập nhật thường xuyên kiến thức pháp luật liên quan trực tiếp đến người lao động của Nhà nước, của ngành và của Học viện. Trên cơ sở đó mới có thể nắm chắc, giải thích cho người lao động hiểu những chính sách, qui định liên quan, đồng thời mới có thể bảo vệ được quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người lao động.

Hội nghị đã xác định trọng tâm trong hoạt động công đoàn năm 2018 là: không ngừng đổi mới công tác tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn và chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ viên chức, sinh viên phù hợp với tình hình mới; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và các cuộc vận động hiện có: “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; “Mỗi cán bộ giảng viên là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, trở thành thói quen, trách nhiệm và là nét đẹp văn hoá trong cán bộ công chức, viên chức, sinh viên học viện. Đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, cơ quan văn hóa; học tập nâng cao trình độ chuyên môn,nghiệp vụ; đặc biệt Công đoàn cần phải tích cực tham gia vào công tác quản lý chuyên môn, quản lý học viện, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm; thường xuyên chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, bên cạnh đó cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của cán bộ công chức, viên chức người lao động và công đoàn bộ phận.

Nhân dịp này, công đoàn học viện cũng trao quà chúc mừng sinh nhật đến các đồng chí có ngày sinh trong quý 4.

Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017 đã thành công tốt đẹp hứa hẹn một năm hoạt động nhiều đổi mới, sáng tạo và hiệu quả.