PGS.TS. Trần Quang Tiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì hội nghị, các thành viên Ban Giám đốc và tập thể giảng viên, viên chức các đơn vị liên quan của học viện tham dự tập huấn.

Tại hội nghị, TS. Lê Việt Thủy, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã chia sẻ khái quát về LMS (Learing Management System) là hệ thống quản lý học trực tuyến được phát triển và hoàn thiện để quản lý các chương trình đào tạo, các khóa học bảo đảm chất lượng, hiệu quả và giới thiệu hệ thống quản lý học tập trực tuyến của Học viện; hướng dẫn giảng viên thực hành các thao tác trên các lớp học đang giảng dạy về việc tạo các thông báo, các chủ đề học tập, tạo bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận, đăng tải tài liệu học tập, cách kết nối với sinh viên, cách tạo lớp học…

Chia sẻ về buổi tập huấn, PGS.TS. Trần Quang Tiến cho biết: Học viện luôn chú trọng việc nhanh chóng tiếp cận và ứng dụng công nghệ số hiện đại để đổi mới các hình thức tổ chức dạy học, phù hợp với xu hướng giáo dục tiên tiến của quốc tế. Các công cụ của LMS đã giúp giảng viên hình thành bài giảng trực tuyến sinh động, tương tác hiệu quả và đánh giá được quá trình tham gia, thảo luận, đóng góp ý kiến của sinh viên. LMS giúp phân phối các tài liệu số hóa tới số lượng lớn sinh viên, đồng thời hỗ trợ lý dễ dàng theo dõi, điều chỉnh và đánh giá quá trình đào tạo một các hiệu quả. Hình thức học tập này cũng giúp cho sinh viên chủ động hơn trong quá trình tự học, nghiên cứu, làm việc nhóm và nộp bài cho giảng viên một cách nhanh chóng qua internet.

Ngay sau khóa tập huấn, các giảng viên đã triển khai các hoạt động và tương tác với sinh viên trên hệ thống LMS. Hy vọng, cùng với việc triển khai đào tạo trực tiếp, trong tương lai, việc triển khai giảng dạy trực tuyến và giảng dạy từ xa sẽ góp phần đem lại những thành quả nổi bật trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.