Tham dự hội nghị có sự hiện diện của TS. Trần Quang Tiến – Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam và lãnh đạo tất cả các đơn vị khoa, phòng, trung tâm thuộc học viện. Hội nghị đối thoai với sinh viên năm học 2019 – 2020 còn có sự tham gia của 250 sinh viên đại diện cho 43 lớp hệ đại học chính quy tại học viện.

Đối thoại với sinh viên là một hoạt động thiết thực và được Học viện tổ chức thường niên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của sinh viên; kịp thời giải đáp những thắc mắc, đề xuất, kiến nghị của sinh viên về: công tác đào tạo, công tác sinh viên, những chính sách dành cho sinh viên, các vấn đề liên quan đến học tập, rèn luyện của sinh viên… qua đó tạo điều kiện cho sinh viên học tập, rèn luyện hiệu quả, tăng cường ý thức trách nhiệm của sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện tại học viện; bên cạnh đó góp phần đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ trong quá trình hoạt động dạy và học, góp phần thực hiện tốt các quy định tổ chức quản lý của Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Phát biểu quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của hội nghị, Giám đốc Trần Quang Tiến một lần nữa khẳng định ý nghĩa của sự kiện này. Thông qua việc tổ chức hội nghị đối thoại với sinh viên, học viện mong muốn nhận các ý kiến chia sẻ trao đổi của sinh viên giúp Học viện làm tốt hơn công tác giảng dạy và học tập của sinh viên hướng đến xây dựng môi trường học tập thân thiện, tích cực, hiệu quả nhất. Hội nghị là diễn đàn chính thức để sinh viên có tiếng nói về các vấn đề mong muốn, có những vấn đề Học viện chưa làm được, những vấn đề sinh viên cần cải thiện và giúp cho công tác dạy và học tốt hơn. Các đơn vị đã nhận được bản tổng hợp các ý kiến từ sinh viên, các thầy cô đại diện tham dự sẽ giải đáp trước và sau đó nếu có ý kiến bổ sung mới hoặc việc giải đáp chưa thỏa đáng thì phòng CTSV tiếp tục tổng hợp để giải quyết. Những sinh viên được lớp tín nhiệm cử đi tham dự hội nghị đối thoại cần đại diện cho các sinh viên trong lớp mình để có ý kiến cho lớp, truyền tải ý kiến và tiếp thu các trả lời của các đơn vị để về thông tin với lớp. Giám đốc khẳng định sẽ có sự cam kết giải quyết những vấn đề còn tồn tại giữa cả hai phía Học viện và sinh viên thông qua hội nghị này và Phòng Công tác sinh viên sẽ theo dõi quá trình thay đổi, sửa chữa để hàng năm có sự đánh giá về tình hình cải thiện.

Tại Hội nghị đối thoại, lãnh đạo Nhà trường đã giải đáp thỏa đáng nhiều câu hỏi của sinh viên liên quan tới hoạt động đào tạo như: tổ chức kỳ thi phụ, học vượt, học cải thiện điểm, cấp bằng tốt nghiệp cho các chuyên ngành, học và cấp chứng chỉ ngoại ngữ,số tín chỉ đào tạo của các ngành, điều kiện, số lượng % được đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp… Những vấn đề liên quan tới chế độ, chính sách đối với sinh viên như: đối tượng miễn giảm học phí và được hưởng trợ cấp xã hội, tiêu chuẩn xét học bổng, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế, thẻ thư viện, quy định về chương trình giáo dục quốc phòng,…Bên cạnh đó, sinh viên cũng bày tỏ nguyện vọng trong việc sắp xếp thời khóa biểu, chuyển đổi giữa ngành học, nâng cấp cơ sở vật chất một số phòng học và thư viện

Kết luận tại hội nghị, TS. Trần Quang Tiến giao cho phòng Đào tạo và các khoa giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo, (môn học, lịch học, thực tập, kiến tập, thực tập tốt nghiệp của sinh viên…). Liên quan đến các vấn đề về công tác cơ sở vật chất, Học viện sẽ nhanh chóng cải thiện các yêu cầu cơ bản. Giám đốc cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục nắm bắt tình hình, giải đáp thắc mắc cho sinh viên; nghiên cứu triển khai các công tác hỗ trợ sinh viên trong học tập và rèn luyện đạt hiệu quả. Đồng thời, các bạn sinh viên cũng cần nâng cao tính chủ động, ý thức trách nhiệm của bản thân đối với các hoạt động tập thể.

Đối thoại thực sự là một kênh thông tin hai chiều hiệu quả nhằm tăng cường mối quan hệ giữa học viện và sinh viên, góp phần xây dựng hình ảnh Học viện Phụ nữ Việt Nam thân thiện với các thế hệ sinh viên tích cực.