Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các khoa Công tác Xã hội, Quản trị Kinh doanh, Luật, Giới & Phát triển, Khoa học cơ bản, phòng Tổ chức hành chính, Đào tạo, Công tác sinh viên, Quản trị cơ sở vật chất, TT Bồi dưỡng cán bộ, Công nghệ Thông tin Thư viện, Đoàn Thanh niên học viện.

Tại cuộc họp, Giám đốc Học viện, TS.Trần Quang Tiến đã tổng kết nhanh kết quả tuyển sinh năm 2015. Công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 của học viện đã được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo đáp ứng được 4 mục tiêu đề ra là tuyển được thí sinh có năng lực toàn diện; thể hiện tinh thần quyết tâm thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục – đào tạo; đảm bảo chất lượng; an toàn và hiệu quả. Kỳ tuyển sinh năm 2015 đã đạt được các mục tiêu cơ bản đã đề ra: an toàn, chất lượng, nghiêm túc, đúng kế hoạch, đúng quy chế, khách quan, chính xác, công bằng, minh bạch, thuận tiện; công bố kết quả nhanh; giảm chi phí, giảm áp lực cho thí sinh, gia đình thí sinh và xã hội. Kết quả tuyển sinh năm học 2015  đã đạt kết quả tốt, đúng với sự mong đợi của Ban Giám đốc và tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên học viện. Có được sự thành công ấy là nhờ tinh thần quyết tâm, đoàn kết, với phương châm: mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên là một tuyên truyền viên, tư vấn viên trong chiến dịch tuyển sinh.

Tuy nhiên, việc tổng kết, rút kinh nghiệm từ những kết quả đạt được và cả những khó khăn, hạn chế trong kỳ thi vừa qua là rất cần thiết để có một mùa tuyển sinh 2016 thành công hơn nữa.

Tại cuộc họp, đại diện phòng Đào tạo – đơn vị chịu trách nhiệm chính trong công tác tuyển sinh đã trình bày Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh năm 2016. Bản kế hoạch đã nêu rõ các vấn đề liên quan trực tiếp đến việc tuyển sinh đại học của Học viện như: mục đích, yêu cầu, đối tượng, chỉ tiêu, chuyên ngành, hình thức, kinh phí cũng như cách thức tổ chức, phối hợp thực hiện từng khâu hoạt động để đảm bảo một mùa tuyển sinh đạt kết quả cao. Trên cơ sở đánh giá hiệu quả của công tác tuyển sinh 2015, trong kế hoạch đã đưa ra những phân công chi tiết các đầu mục công việc cho các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo các khoa, phòng đã đóng góp ý kiến về công tác tuyển sinh nói chung và nhiệm vụ của đơn vị nói riêng. Vấn đề được Ban Giám đốc cũng như các đơn vị quan tâm nhiều nhất trong bối cảnh hiện tại là tập trung phát triển thương hiệu, khẳng định hình ảnh của Học viện Phụ nữ Việt Nam đối với xã hội. Nhiều sáng kiến được các đơn vị đưa ra nhằm tuyên truyền, quảng bá về chương trình tuyển sinh của học viện một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra, công tác tư vấn tuyển sinh cũng được các đơn vị quan tâm và đề xuất xây dựng đầu mối theo chuyên ngành đảm bảo tư vấn đầy đủ và chuyên sâu nếu thí sinh có nhu cầu.

Giám đốc, TS.Trần Quang Tiến đã đề nghị các đơn vị cần có sự kế thừa hợp lý, bổ sung, điều chỉnh các hình thức quảng bá, triển khai tuyển sinh sao cho phù hợp với điều kiện thực tế; tiếp tục củng cố, nâng cấp cơ sở vật chất, phần mềm, các trang thiết bị phục vụ kỳ thi tuyển sinh năm 2016. Đồng thời, để có được kết quả thành công như mong đợi, một lần nữa Giám đốc cũng đề cao vai trò quan trọng của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tận tâm của tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn học viện trong mùa tuyển sinh 2016.