Ngay từ sáng sớm các sinh viên khóa 7 đã tập trung đông đủ và nghiêm túc để bước vào giờ học đầu tiên của bậc đại học. Cùng làm quen với bạn mới, trường mới và thầy cô tại Học viện Phụ nữ Việt Nam bạn nào cũng hồi hộp, phấn khởi. Một số bạn cũng chia sẻ sự lo lắng khi bắt đầu một hành trình mới là nền tảng quan trọng cho tương lai sau này nhưng sự lo lắng ấy nhanh chóng qua đi bởi không khí làm quen, trao đổi thoải mái, vui vẻ tại học viện. Nhanh chóng ghi lại thông tin cần thiết bằng những cuốn vở đã được chuẩn bị sẵn các bạn sinh viên khóa 7 đang viết những trang kiến thức đầu tiên của 4 năm đại học.

Nội dung sinh hoạt tập trung vào việc giúp sinh viên nắm được những thông tin cơ bản về Học viện; các nội dung liên quan đến hoạt động đào tạo chung và các ngành đào tạo, khoa chuyên ngành, công tác sinh viên, thư viện, cơ sở vật chất; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phương pháp học tập theo học chế tín chỉ; kế hoạch đào tạo ngoại ngữ…và công tác Đoàn, Hội, phong trào thanh niên trường học.

Trong quá trình học tập, sinh viên sẽ có thời gian thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch và đánh giá kết quả cuối đợt sinh hoạt.

Học viện hy vọng, thông qua các nội dung học tập, sinh viên không chỉ làm quen với môi trường học tập mới, nắm rõ nội quy, quy chế…, mà còn biết rõ, hiểu sâu các khía cạnh liên quan, xác định được nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân để sẵn sàng tâm thế tốt, đúng mục tiêu học tập và rèn luyện để tự tin bước vào năm học mới hứa hẹn nhiều thành công mới.