Tại buổi nói chuyện giảng viên và sinh viên khoa Công tác xã hội được bà B.Tuyết Brown chia sẻ về Công tác xã hội chuyên nghiệp của Mỹ và cơ hội nghề nghiệp của cử nhân ngành công tác xã hội. Cụ thể, giảng viên và sinh viên khoa Công tác xã hội được bà B. Tuyết Brown chia sẻ về Thị trường việc làm trong lĩnh vực công tác xã hội, Công tác xã hội tại Bệnh viện và các phòng khám, Công tác xã hội Truyền thống, Công tác xã hội ở trường Học, Công tác xã hội Phúc lợi, Công tác xã hội ở Tòa án, Công tác xã hội ở Nhà tù-giam, Công tác xã hội tại Công ty, Công tác xã hội tại trị liệu Ma túy, Công tác xã hội tập huấn & Giáo dục…T��i mỗi nội dung, Thạc sỹ, B. Tuyết Brown trình bày những các hoạt động của Công tác xã hội, vai trò của nhân viên Công tác xã hội và kinh nghiệm của Mỹ trong ở các lĩnh vực nêu trên.

Các sinh viên của khoa Công  tác xã hội cũng đã nêu rất nhiều câu hỏi trao đổi thảo luận với Thạc sỹ, B. Tuyết Brown về Công tác xã hội tại các lĩnh vực mà bà đã nêu để làm từ đó học hỏi các kinh nghiệm của Mỹ vận dụng trong bối cảnh Công tác xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Kết thúc buổi nói chuyện TS. Đoàn Thị Thanh Huyền, Phó trưởng khoa Công tác xã hội đã phát biểu cảm ơn và tặng quà lưu niệm cho báo cáo viên.