Công tác xã hội là một khoa học nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của con người, được coi là phương tiện cơ bản thúc đẩy sự công bằng, tạo ra những chuyển biến, đem lại sự phát triển hài hòa và nền an sinh cho xã hội. Là một trong những nước Đông Nam Á đầu tiên đào tạo Công tác xã hội chuyên nghiệp, Việt Nam đã nhanh chóng phát triển ngành này, đặc biệt trong những năm gần đây. Công tác xã hội có vị trí quan trọng trong sự nghiệp tạo dựng, ổn định và phát triển xã hội bền vững. Tính đặc thù cũng như tính nhân văn khẳng định đây là một ngành, một lĩnh vực chuyên môn trong hệ thống khoa học xã hội ở Việt Nam, nhằm thúc đẩy và tăng cường sự phát triển toàn diện của cá nhân và nhóm, giảm bớt những khó khăn về vật chất và tinh thần cho con người.

Theo học ngành Công tác xã hội tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên sâu một cách có hệ thống về lý thuyết cũng như về thực hành; có khả năng: tư vấn, chỉ dẫn, điều trị, can thiệp, điều tra, đánh giá, giải quyết các vấn đề tâm lý xã hội trong cộng đồng.Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ trở thành những người làm công tác xã hội, những nhà công tác xã hội, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ như: trợ giúp con người giải quyết và đối phó với các vấn đề khó khăn trong cuộc sống; vận động các tổ chức xã hội cung cấp các nguồn lực cho con người; kết nối con người với hệ thống dịch vụ và nguồn lực của xã hội; tham vấn, đề xuấtdịch vụ, chính sách, chương trình nhằm cải thiện hệ thống chính sách xã hội, phòng ngừa các vấn đề  nảy sinh, góp phần phát triển xã hội.

          Công tác xã hội là một nghề mới mẻ với nhiều triển vọng và cơ hội rộng mở. Với đầy đủ kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, với nhu cầu về nhân lực công tác xã hội ngày càng cao, sinh viên tốt nghiệp ngành Công tác xã hội tại Học viện Phụ nữ Việt Nam có cơ hội làm việc tại:

– Các cơ quan nhà nước thuộc các bộ, ban, ngành, đặc biệt là các cơ quan thuộc ngành Lao động, Thương binh và xã hội từ cấp Trung ương đến địa phương.

– Các tổ chức chính trị – xã hội từ cấp Trung ương đến địa phương, đặc biệt tại các cơ quan trong hệ thống của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam từ Trung ương tới cơ sở. Công tác xã hội là một ngành được ưu tiên đào tạo đối với cán bộ chuyên trách thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên phạm vi cả nước.

– Các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội thuộc các tỉnh, thành trên phạm vi toàn quốc.

– Các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội cho các đối tượng xã hội khác nhau thuộc các lĩnh vực như: y tế, giáo dục, pháp luật, kinh tế, truyền thông, văn hóa, xã hội, môi trường, phúc lợi xã hội…

– Các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp tư nhân.

– Các tổ chức có yếu tố nước ngoài.

– Các cơ sở đào tạo như: trường đại học (học viện), cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; các cơ sở nghiên cứu như: học viện, viện, trung tâm nghiên cứu…  

Sau khi tốt nghiệp tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, sinh viên cũng có thể trở thành nhân viên tư vấn các vấn đề xã hội hoặc cán bộ xây dựng chính sách xã hội, có thể làm việc độc lập với vai trò là nhà cán sự xã hội để trợ giúp cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. Sinh viên tốt nghiệp ngành Công tác xã hộikhông chỉ có cơ hội tìm kiếm việc làm tốt mà còn có cơ hội thuận lợi cho việc học tập ở các bậc cao hơn ở cả trong và nước ngoài.Lựa chọn nghề công tác xã hội để lập nghiệp sẽ mang lại cho người học một tương lai bền vững.

Là một nghề mới ở Việt Nam, Công tác xã hội đã và đang được coi là một nghề có ý nghĩa rất quan trọng, mang tính nhân văn cao cả, luôn hướng tới mục tiêu vì con người. Với mục đích hướng đến trợ giúp nhóm xã hội yếu thế và dễ bị tổn thương, Công tác xã hội góp phần xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng và phát triển. Là những người luôn mong mỏi giúp đỡ cộng đồng những người yếu thế nhằm phục hồi chức năng thân chủ để họ vươn lên tự giải quyết những khó khăn của mình, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, các bạn còn phân vân gì nữa, hãy khám phá ngành công tác xã hội và trở thành những nhà công tác xã hội tương lai!