Tham dự buổi sinh hoạt có Ths. Hà Thị Thanh Vân – Phó Giám đốc, TS. Bùi Thị Mai Đông – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Học viện và toàn thể hội viên thuộc chi hội.

Tại buổi sinh hoạt, Chi hội trưởng, TS.Bùi Thị Mai Đông đã rà soát tiến độ các công việc được giao trong quý I và tiếp tục triển khai các đầu việc theo kế hoạch hoạt động của Chi hội Phụ nữ Học viện năm 2016.

Để chuẩn bị tốt cho việc tham gia Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ cơ quan TW Hội, chi hội trưởng đã phổ biến kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các chi tổ.

Ngoài ra, dự kiến tháng 6/2016, Chi hội Phụ nữ Học viện sẽ tổ chức Đại hội Phụ nữ nhiệm kỳ 2016 – 2017 nên các công tác về nhân sự, nội dung, tổ chức cũng được phân công cho các chi tổ ngay trong buổi sinh hoạt nhằm đảm bảo tiến độ của đại hội. Đại hội sẽ là dịp để chi hội báo cáo đánh giá thành tích sau ba năm hoạt động đồng thời đề ra phương hướng hoạt động ở nhiệm kỳ tiếp theo và bầu cán bộ chi hội và hội viên tham gia đại hội Phụ nữ cơ quan TW Hội.

Cũng trong dịp tổ chức đại hội Phụ nữ Học viện, chi hội dự kiến sẽ kết hợp tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhân dịp kỉ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với chủ đề: “Hội Phụ nữ Học viện thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 Không 3 Sạch’ theo hình thức hái hoa dân chủ.