Mục đích buổi toạ đàm nhằm chia sẻ kinh nghiệm tự học Tiếng Anh giữa các giảng viên, nghiên cứu viên. Ngoài ra hội thảo đặc biệt chú trọng đề xuất một số giải pháp ngắn hạn nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ cho các giảng viên một cách thiết thực và hiệu quả. 

Đ/c Phùng Thị Minh Trang – GV khoa Khoa học cơ bản chia sẻ tại toạ đàm

Buổi toạ đàm có sự tham gia của các đoàn viên là giảng viên Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Giới và phát triển, Khoa Luật, Khoa Công tác xã hội, Khoa Quản trị Kinh doanh. Tại toạ đàm, Đ/c Phùng Thị Minh Trang giảng viên Tiếng Anh Khoa Khoa học cơ bản đã chia sẻ các nguồn tài liệu quý báu để giảng viên có thể nâng cao năng lực tự học Tiếng Anh thông qua 4 kỹ năng nghe nói đọc viết. Trong buổi toạ đàm, các đoàn viên cũng chia sẻ những khó khăn lớn nhất trong việc nâng cao năng lực ngoại ngữ của giảng viên, nghiên cứu viên đó là: Môi trường học tập và làm việc hiện nay chưa khuyến khích việc tăng cường sử dụng tiếng Anh và khó khăn của các giảng viên trong việc sắp xếp thời gian tự học hàng ngày. Ba (03) mảng kiến thức giảng viên quan tâm đó là Ngữ âm, nâng cao kỹ năng Nghe_Nói và viết tiếng anh trong nghiên cứu khoa học. 

Đoàn viên chi đoàn Đào tạo thảo luận tại Toạ đàm

Kết thúc buổi toạ đàm, giảng viên nghiên cứu viên Chi đoàn Đào tạo thống nhất bước đầu tổ chức ‘English Lunch’ 2 tuần 1 buổi – nơi các đoàn viên thực hành các kỹ năng nghe nói đọc viết. Buổi gặp gỡ cũng là nơi các đoàn viên có thể diễn thuyết, bàn luận các chủ đề liên quan tới chuyên môn bằng Tiếng Anh. Đây là mô hình khá phổ biến trong các tổ chức Quốc tế tận dụng thời gian nghỉ trưa để nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên tổ chức. Toạ đàm do Chi đoàn Đào tạo Học viện Phụ nữ tổ chức diễn ra thành công tốt đẹp, nối tiếp sau sự thành công của Buổi toạ đàm Chia sẻ sách nhân ngày sách 21/4.