Chương trình học của Lớp Bồi dưỡng được xây dựng gồm 23 môn học cơ sở ngành và chuyên ngành thuộc Chương trình đào tạo cử nhân Công tác xã hội. Trực tiếp đảm nhận việc giảng dạy là những giảng viên có kinh nghiệm khoa Xã hội học, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Học viên lớp Bồi dưỡng đã có bằng thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành gần Công tác xã hội như Tâm lý, Xã hội học, Luật… Việc tổ chức lớp bồi dưỡng góp phần bổ sung nguồn giảng viên đạt chuẩn về chuyên ngành đào tạo là CTXHcho Học viện Phụ nữ Việt Nam, trong bối cảnh Học viện đã được Bộ Giáo dục- Đào tạo cho phép đào tạo cử nhân ngành Công tác xã hội từ năm 2013.

Phát biểu tại lễ bế giảng, TS Trần Quang Tiến- Phó Giám đốc phụ trách Học viện Phụ nữ Việt Nam đã nhấn mạnh mối quan hệ bền chặt giữa Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn với Học viện Phụ nữ Việt Nam trong các chương trình liên kết đào tạo; đồng thời, bày tỏ mong muốn thúc đẩy các hoạt động tiếp theo trong thời gian tới.

Với tư cách là người quản lý lớp, TS. Bùi Thị Mai Đông, trưởng khoa Công tác xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Ban Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam và các đơn vị chức năng đã hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để lớp học được tổ chức thành công; cũng như khẳng định ý nghĩa thiết thực của khóa học trong việc cung cấp kiến thức, thông tin và kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu Công tác xã hội ở trình độ cử nhân cho các học viên.