1. Hoạt động hỗ trợ các Trung tâm Bảo trợ xã hội, cơ sở, trung tâm thực hành CTXH, các địa phương 

Ngoài việc giảng dạy các kiến thức lý thuyết cho sinh viên hàng năm khoa Công tác xã hội thường xuyên tổ chức các đợt thực hành nghề nghiệp cho sinh viên. Đây là cơ hội để sinh viên vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn song hoạt động thực hành nghề cho sinh viên cũng là hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Trong những năm qua khoa đã tổ chức nhiều đợt thực hành và đã đạt được kết quả cụ thể như sau:

STT Tên hoạt động Địa điểm thực hiện Thời gian thực hiện Kết quả thực hiện
I Hệ đại học
1 Thực hành Phát triển cộng đồng cho sinh viên khóa 2 Xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội và  Xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội 19/6/2017 đến ngày 04/07/2017. Số tiền hỗ trợ kiểm huấn viên và lãnh đạo địa phương là 11,800,000 đồng 

Hiệu quả đạt được: Địa phương có cơ hội giải quyết được vấn đề đang tồn đọng trong cộng đồng

2 Thực hành Phát triển cộng đồng cho sinh viên khóa 3 xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An và  xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 30/7/2018 đến ngày 14/8/2018. Số tiền hỗ trợ kiểm huấn viên và lãnh đạo địa phương là 10,000,000 đồng 

Hiệu quả đạt được: sinh viên ngành CTXH được thực hành nghề nghiệp, hỗ trợ nhóm thân chủ nâng cao năng lực giải quyết vấn đề trong cộng đồng

3 Thực hành CTXH Cá nhân và nhóm cho sinh viên khóa 3 Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Bắc giang và TTBTXH 4 (Hà Nội) 26/12/2017 đến ngày 22/01/2018. Số tiền hỗ trợ kiểm huấn viên 5 cơ sở là 10,000,000 đồng                          

Hiệu quả đạt được: sinh viên ngành CTXH được thực hành nghề nghiệp, hỗ trợ các thân chủ nâng cao năng lực giải quyết vấn đề.

4 Thực hành Phát triển cộng đồng cho sinh viên khóa 4 Xã Yên Trạch- huyện Cao Lộc – tỉnh Lạng Sơn và Xã Liên Hà, Huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. 20/08/2019 đến ngày 06/09/2019 Số tiền hỗ trợ kiểm huấn viên và lãnh đạo địa phương là 10,000,000 đồng 

Hiệu quả đạt được: sinh viên ngành CTXH được thực hành nghề nghiệp, hỗ trợ nhóm thân chủ nâng cao năng lực giải quyết vấn đề.

5 Thực hành CTXH Cá nhân và nhóm cho sinh viên khóa 5 Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 26/12/2018 đến ngày 22/01/2019. Số tiền hỗ trợ kiểm huấn viên  là 7,200,000 đồng                                      Hiệu quả đạt được: sinh viên ngành CTXH được thực hành nghề nghiệp, hỗ trợ các thân chủ nâng cao năng lực giải quyết vấn đề.
6 Thực hành Phát triển cộng đồng cho sinh viên khoá 5 Xã Hán Đà – huyện Yên Bình – tỉnh Yên Bái 30/10/2020 đến 16/11/2020 Số tiền hỗ trợ kiểm huấn viên và lãnh đạo địa phương là 8,000,000 đồng 

Hiệu quả đạt được: sinh viên ngành CTXH được thực hành nghề nghiệp, hỗ trợ cộng đồng nâng cao năng lực giải quyết vấn đề bằng các dự án

7 Thực hành cá nhân và nhóm cho sinh viên khoá 6 Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh vàTrung tâm CTXH và BTXH tỉnh Yên Bái 27/10/2020 đến 27/11/2020 Số tiền hỗ trợ kiểm huấn viên  là 6,000,000 đồng                                      Hiệu quả đạt được: sinh viên ngành CTXH được thực hành nghề nghiệp, hỗ trợ các thân chủ nâng cao năng lực giải quyết vấn đề.
8 Kiến tập CTXH (K9CTXH) – TTBTXH3

– Nhân Ái

– SOS

30/5 đến 3/6/2022 Sinh viên ngành CTXH được thực tiếp cận các thân và hiểu được cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị.
9 Thực hành 1 và 2 (K9CTXH) – TT CTXH Vĩnh Phúc.

– TT CTXH Yên Bái

Tháng 6/2023 Số tiền hỗ trợ kiểm huấn viên  là 6,000,000 đồng                                      Hiệu quả đạt được: sinh viên ngành CTXH được thực hành nghề nghiệp, hỗ trợ các thân chủ nâng cao năng lực giải quyết vấn đề.
10 Kiến tập CTXH (K10CTXH) – Nhân Ái

– Rồng Xanh

– Bệnh viện Lão Khoa trung ương

Từ ngày 22/12 đến ngày 24/12/2023 Sinh viên ngành CTXH được thực tiếp cận các thân và hiểu được cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị.
11 Thực hành 3 (K9CTXH) Xã Pà Cò huyện Mai Châu Tỉnh Hòa Bình Từ ngày 17/11 đến ngày 04/12/2023 Số tiền hỗ trợ kiểm huấn viên  là 6,000,000 đồng                                      Hiệu quả đạt được: sinh viên ngành CTXH được thực hành nghề nghiệp, hỗ trợ các thân chủ nâng cao năng lực giải quyết vấn đề.
II Hệ liên thông
1 Công tác xã hội cá nhân và nhóm cho sinh viên lớp đại học liên thông ngành CTXH tỉnh Lạng Sơn Trung tâm Bảo trợ xã hội Lạng Sơn và Trung tâm Bảo trợ xã hội Bắc Giang 26/11/2018 đến ngày 22/12/2019 Số tiền hỗ trợ kiểm huấn viên  là 2000,000 đồng                                  

Hiệu quả đạt được: sinh viên ngành CTXH được thực hành nghề nghiệp, hỗ trợ các thân chủ nâng cao năng lực giải quyết vấn đề.

2 Thực hành CTXH cá nhân và nhóm cho lớp Liên thông Hà Nội khóa 2 Làng trẻ Birla Hà Nội, Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3, TT tham vấn học đường và can thiệp sớm 26/11/2018 đến ngày 22/12/2019. Số tiền hỗ trợ kiểm huấn viên  là 7,200,000 đồng                                    

Hiệu quả đạt được: sinh viên ngành CTXH được thực hành nghề nghiệp, hỗ trợ các thân chủ nâng cao năng lực giải quyết vấn đề.

3 Thực hành Phát triển cộng đồng cho lớp Liên thông Hà Nội khóa 1 Đoàn xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội vàĐoàn xã Mai Lâm, huyện Đông Anh và Đoàn xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng,thành phố Hà Nội Tháng 8 năm 2018 Số tiền hỗ trợ kiểm huấn viên và lãnh đạo địa phương là 10,000,000 đồng Hiệu quả đạt được: sinh viên ngành CTXH được thực hành nghề nghiệp, hỗ trợ các thân chủ nâng cao năng lực giải quyết vấn đề.  
4 Thực hành Phát triển cộng đồng cho sinh viên lớp Liên thông Hà Nội Khóa 2 thôn Quý, Phúc xã Liên Hà, huyện Đan Phượng TP Hà Nội 20/10/2019 đến 06/12/2019 Số tiền hỗ trợ kiểm huấn viên và lãnh đạo địa phương là 5,200,000 đồng  Hiệu quả đạt được: sinh viên ngành CTXH được thực hành nghề nghiệp, hỗ trợ các thân chủ nâng cao năng lực giải quyết vấn đề.
5 Thực hành cá nhân và nhóm cho lớp Liên thông Hà Nội khoá 3 Làng trẻ SOS, Hà Nội và Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3, Hà Nội 01/12/2020 đến 29/12/2020 Số tiền hỗ trợ kiểm huấn viên và trung tâm là 4,800,000 đồng  Hiệu quả đạt được: sinh viên ngành CTXH được thực hành nghề nghiệp, hỗ trợ các thân chủ nâng cao năng lực giải quyết vấn đề.
  1. Hoạt động liên kết đào tạo với các đơn vị, tổ chức 

Trong những năm qua khoa công tác xã hội đã liên kết với Hội người mù Việt Nam, Trung tâm CETCAW, các địa phương, các trung tâm Bảo trợ xã hội, trung tâm Công tác xã hội, Sở, Phòng Lao động thương binh xã hội, các cơ sở thực hành công tác xã hội …về nghiệp vụ công tác xã hội. Cụ thể như sau:

STT Tên hoạt động Đơn vị, tổ chức phối hợp Thời gian thực hiện Kết quả thực hiện
1 Hoạt động giảng dạy chuyên ngành CTXH cho Hội người mù Việt Nam (mỗi năm 2 lớp) Hội người mù Việt Nam Từ năm 2017-2023 Kinh phí của đề án của Hội người mù Việt Nam.                                              Hiệu quả đạt được: Hỗ trợ hợp tác và trao đổi kiến thức với đối tác bên ngoài
2 Hoạt động giảng dạy chuyên ngành CTXH cho các lớp sơ cấp nghề tại các tỉnh (mỗi năm 1-2 lớp) Trung tâm CETCAW Từ năm 2017-2023 Kinh phí theo đề án của Học viện          

Hiệu quả đạt được: Giảng dạy cung cấp kiến thức cho nhóm yếu thế trong cộng đồng.

3 Thành lập mạng lưới thực hành công tác xã hội giữa Khoa CTXH và các trung tâm, cơ sở bảo trợ Khoa CTXH và các trung tâm cơ sở BTXH Từ năm 2017-2020 Hiệu quả đạt được: Là diễn đàn hợp tác giữa các đơn vị với mục đích trao đổi kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, tăng cường khả năng đối ngoại và hợp tác 
4 Nghiệp vụ công tác xã hội Hội LHPN Thái Bình Năm 2023 Cung cấp kiến thức cho cán bộ phụ nữ cơ sở các kiến thức cơ bản về Công tác xã hội

 

  1. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng

Các hoạt động hướng tới cộng đồng được thực hiện đa dạng như tuyên truyền, giáo dục KNS tại trường học; nâng cao năng lực cho phụ nữ tại cộng đồng thông qua các buổi sinh hoạt nhóm, nói chuyện chuyên đề…

STT Tên hoạt động Đơn vị, tổ chức phối hợp Thời gian thực hiện Kết quả thực hiện
1 Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường THPT về các chủ đề như: Kỹ năng lựa chọn nghề nghiệp, kỹ năng xác định mục tiêu, sức khỏe sinh sản vị thành niên thanh niên, tư vấn hướng nghiệp Các trường THPT các tỉnh: Quảng Ninh, Hòa Bình, Thái Nguyên, Yên Bái, Nam Định Từ năm 2019-2023 Nâng cao năng lực về kỹ năng sống cho học sinh
2 Nâng cao năng lực cho phụ nữ tại cộng đồng về kiến thức kế hoạch hóa gia đình, giáo dục con Hội PN xã Yên Bình huyện Thạch Thất 2023 Nâng cao kiến thức, kỹ năng về kế hoạch hóa gia đình, giáo dục con

 

Nhìn chung các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đã nâng cao vai trò, ý thức và trách nhiệm của các giảng viên trong khoa, người học và các bên liên quan trong hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng; góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng giáo dục, sứ mạng, tầm nhìn và triết lý giáo dục của Học viện phụ nữ Việt Nam.