Xã hội học trang bị cho người học kiến thức sâu rộng về các vấn đề xã hội, các kỹ năng phân tích sự kiện, hiện tượng xã hội, hành vi con người, có năng lực tư vấn xây dựng các chính sách xã hội đáp ứng các nhu cầu phát triển của đất nước.

Chương trình đào tạo ngành Xã hội học tại Học viện Phụ nữ Việt Nam được xây dựng theo định hướng ứng dụng, hướng đến việc đào tạo, bồi dưỡng sinh viên của ngành đạt chuẩn về kiến thức, kỹ năng theo triết lý Giáo dục Toàn diện – Chất lượng – Bình đẳng của Học viện.  Các mục tiêu đào tạo của ngành được tham khảo từ các chương trình đào tạo cử nhân ngành xã hội học của các trường đại học trong và ngoài nước, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của Học viện

Ngoài khối lượng kiến thức chung, kiến thức kỹ năng, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức của ngành Xã hội học và các học phần Xã hội học chuyên biệt đồng thời thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội do Học viện và các tổ chức khác nhằm bồi đắp thêm kỹ năng và kiến thức thực tế để sinh viên có thể phân tích các vấn đề xã hội, hành vi con người, có năng lực tư vấn xây dựng các chính sách xã hội. Chương trình đào tạo cử nhân xã hội học giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về xã hội học, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, tự nhiên, chính trị và pháp luật; có kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp; kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp; có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm; có năng lực sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp; thích nghi với môi trường làm việc; có ý thức phục vụ nhân dân.

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo cử nhân ngành Xã hội học tại HV Phụ nữ Việt Nam

Đội ngũ giảng viên ngành Xã hội học đông đảo, có trình độ cao, được đào tạo bài bản tại các trường đại học uy tín trong nước và nước ngoài….Các giảng viên tham gia giảng dạy ngành Xã hội học đều có đủ các tiêu chuẩn giảng dạy đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Môi trường học tập của sinh viên ngành Xã hội học được xây dựng gắn lý thuyết với thực hành, sinh viên sẽ được tiếp cận với những điều mới mẻ, hiện đại. Ngoài những giờ học trên giảng đường, sinh viên được tham gia các đợt thực tập, thực hành để trải nghiệm thực tế nghề nghiệp, từ đó củng cố các nội dung chuyên môn, sự gắn bó với nghề nghiệp và tình yêu nghề.

heart Cơ hội việc làmSinh viên tốt nghiệp ngành Xã hội học sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp đa dạng tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp như:

enlightened Làm chuyên viên trong các cơ quan hành chính sự nghiệp (văn hóa, lao động, dân số, giáo dục, y tế, thống kê, dân tộc, dân vận, tuyên giáo), cơ quan đảng và đoàn thể, cơ quan an ninh và phòng chống tệ nạn xã hội;

enlightened Điều hành các tổ chức dân sự;

enlightened Nghiên cứu, tư vấn chính sách phát triển bền vững;

enlightened Nghiên cứu thị trường; Nghiên cứu và tư vấn truyền thông, quảng cáo; Điều tra dư luận xã hội;

enlightened Quản trị các dự án đầu tư xã hội; Quản trị nhân sự; Quan hệ khách hàng; Thống kê; Bán hàng và quản lý khách hàng;

enlightened Làm điều phối viên, chuyên viên cho các quỹ phát triển, hoạt động tài trợ của nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức từ thiện;

enlightened Làm nhân viên công tác xã hội, phát triển cộng đồng;

enlightened Biên tập viên, Phóng viên; Quảng cáo; Tổ chức sự kiện;

enlightened Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng; Giảng dạy, tập huấn các khóa ngắn hạn cho các tổ chức, cộng đồng có nhu cầu…

Đăng ký xét tuyển vào ngành Xã hội họchttps://xettuyen.hvpnvn.edu.vn/

Fanpage Tuyển sinhhttps://www.facebook.com/TUYENSINHHOCVIENPHUNUVN

Hotline0969.95.88.60 hoặc 0983.00.86.09