Dưới đây là một số hình ảnh giao lưu, tư vấn hướng nghiệp và trao học bổng tại trường THPT Tây Thụy An, tỉnh Thái Bình: