Bắt đầu từ khái niệm “Kỹ năng” được hình thành từ 2 yếu tố: Năng lực cá nhân và kỹ thuật sử dụng, báo cáo viên đã chia sẻ với đoàn viên về sự kết hợp giữa các yếu tố thuộc về năng lực (kiến thức, kinh nghiệm và khả năng phân tích, đánh giá, kết nối thông tin) với các nhóm yếu tố thuộc kỹ thuật gồm nghe, nói, đọc, viết, phản hồi, đối chiếu, phân tích, thống kê, tổng hợp…Sự kết hợp này tạo nên kỹ năng. Tùy từng nội dung thuyết trình, việc sử dụng các yếu tố năng lực và kỹ thuật cần linh hoạt để biến kiến thức thành thành quả lao động thực tế.

Với phong cách gần gũi cùng những ví dụ cụ thể, báo cáo viên đã chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân trong quá trình tích lũy kiến thức và trải nghiệm thực tế, tạo diễn đàn để giúp các đoàn viên tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn mà họ gặp phải trong vấn đề thuyết trình. Đó không chỉ là vấn đề xác định ưu điểm và hạn chế của bản thân, xác định sự ảnh hưởng của bối cảnh, đối tượng, thời gian, nội dung trình bày mà còn là sự rèn luyện bản lĩnh để vượt qua áp lực, làm chủ thông tin, tiếp nhận và mã hóa thành công thông điệp để người nghe có thể giải mã thông điệp đúng.

Báo cáo viên cũng đưa ra những giả định về kỹ năng thuyết trình; những tình huống thường gặp, mục đích và một số hướng dẫn để thực hiện thuyết trình thành công đối với thuyết trình trực tiếp và thuyết trình bằng văn bản. Dù lựa chọn loại nào cũng cần phải đặt 3 mục tiêu để tập trung thuyết trình, lý tưởng nhất là mục tiêu “cao nhất” để đạt kết quả tốt nhất; nếu không được thì“thấp nhất” nhưng chấp nhận đượchoặc đạt được mục tiêu “trọng tâm. Ngoài ra, những lưu ý về ngôn ngữ cơ thể, tư thế thuyết trình, học cụ sử dụng kèm theo cũng được báo cáo viên hướng dẫn cụ thể.

Tại buổi tập huấn, các đoàn viên cũng đặt những câu hỏi nhằm hoàn thiện hơn năng lực của bản thân về kỹ năng thuyết trình và được báo cáo viên

Trước yêu cầu công việc thường xuyên phải tiếp xúc, gặp gỡ và trao đổi với các tổ chức và cá nhân;thường xuyên phải phối hợp, làm việc với các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương, đòi hỏi mỗi cán bộ Hội, mỗi đoàn viên không chỉ vững về chuyên môn nghiệp vụ mà còn phải có khả năng đối thoại, thuyết trình hiệu quả. Buổi trao đổi đã gợi mở những khía cạnh cơ bản để thuyết trình tốt, hy vọng mỗi đoàn viên có thể tự chắt lọc, vận dụng để hoàn thiện kỹ năng thuyết trình của bản thân trong công việc và cuộc sống.