Mục tiêu của đợt thực hành này là giúp sinh viên vận dụng những kiến thức đã được học vào thực tế tại cơ sở. Đối với thực hành Công tác xã hội cá nhân, sinh viên có thể vận dụng các lý thuyết đã học, trong đó có tiến trình công tác xã hội cá nhân để tiếp nhận thân chủ, xác định các vấn đề khó khăn của thân chủ, phân tích được nguyên nhân của vấn đề, cùng thân chủ lên kế hoạch can thiệp và trợ giúp thân chủ huy động nguồn lực, tự vươn lên giải quyết vấn đề. Đối với thực hành Công tác xã hội nhóm, sinh viên có khả năng tổng hợp, đánh giá giữa lý thuyết công tác xã hội nhóm với thực tiễn, từ đó, phân tích những lý thuyết đã học để vận dụng thực hành tại cơ sở; phân tích được các nguyên tắc hành động, quy chuẩn đạo đức của nghề công tác xã hội và các phẩm chất năng lực cần có của nhân viên công tác xã hội; ứng dụng được các kiến thức, kỹ năng vào thực tế tại cơ sở thực hành. Qua đó, sinh viên có kiến thức thực tiễn về hoạt động nghề nghiệp trong trợ giúp thân chủ giải quyết vấn đề, kết nối kiến thức lý thuyết với thực hành nghề nghiệp. Bên cạnh đó, học phần thực hành nghề cũng giúp cho sinh viên  hiểu rõ hơn về các chính sách xã hội, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu đối với nghề công tác xã hội, vai trò của nhân viên công tác xã hội…, giúp củng cố, hệ thống hóa các kiến thức cơ sở và phát triển các kỹ năng cơ bản của nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp làm cơ sở cho việc học tập các học phần tiếp theo của chương trình đào tạo.

Đợt thực hành được tổ chức thành 5 đoàn, mỗi đoàn từ 25 đến 28 sinh viên và 1 giảng viên hướng dẫn. Tại các cơ sở thực hành, các đoàn được đón tiếp nhiệt tình, chu đáo, được cung cấp đầy đủ thông tin cho đợt thực hành…thể hiện tinh thần trách nhiệm và tình cảm của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên các Trung tâm dành cho các giảng viên và sinh viên của Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Bằng – Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4 tiếp đón đoàn sinh viên

Ngay buổi đầu tiên của đợt thực hành, sinh viên được nghe báo cáo của cơ sở về tổ chức, cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ, việc thực hiện chính sách xã hội và tình hình hoạt động công tác xã hội của trung tâm. Đây là cơ hội để sinh viên thu thập thông tin, nghiên cứu thực tiễn, tìm hiểu, phát hiện những khó khăn, bất cập trong việc thực thi các chính sách an sinh xã hội và các hoạt động công tác xã hội tại các cơ sở.  Từ đó để các phần nào khái quát được tình hình hoạt động chung của trung tâm.

Ngoài ra ban lãnh đạo trung tâm, các kiểm huấn viên còn giới thiệu, trao đổi, chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm trong làm việc cá nhân với đối tượng. Có thể nói, hoạt động này đã thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt của sinh viên. Nhiều câu hỏi, tình huống khó được đặt ra đối với kiểm huấn viên, sinh viên Học viện luôn thể hiện tinh thần ham học hỏi và cầu thị. Bầu không khí trao đổi thẳng thắn, cởi mở, chân thành, nhiệt tình. Với mỗi đối tượng khác nhau, lại có những câu trả lời, những tình huống xử lý đầy thú vị được đưa ra từ những kiểm huấn viên.

Sau khi nghe báo cáo và trao đổi, thảo luận tại hội trường, các đoàn tùy thuộc vào đặc thù của mỗi Trung tâm, sinh viên được các kiểm huấn viên đưa đi tham quan, tìm hiểu các mô hình hoạt động của các cơ sở như: phòng ở, Phòng học của đối tượng, phòng trị liệu/phục hồi chức năng, cơ sở dạy nghề, chăm sóc trẻ em, quy trình tiếp nhận thân chủ, các mẫu hồ sơ, sổ sách tiếp nhận và quản lý đối tượng, các chế độ chính sách tại trung tâm…

Thăm lớp học của các em bị nhiễm HIV tại cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Giang

Để vận dụng kiến thức và một số kỹ năng đã được học như: quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi, lắng nghe, thấu cảm…, sau khi quan sát, mỗi sinh viên lựa chọn một đối tượng để thực hành học phần công tác xã hội cá nhân nhằm thu thập thông tin, tìm hiểu hoàn cảnh, những khó khăn mà thân chủ đang đối mặt, mong muốn, nguyện vọng, nhu cầu của thân chủ từ đó cùng với thân chủ lập kế hoạch trị liệu nhằm giúp thân chủ vươn lên và tự giải quyết vấn đề mà mình đang gặp phải. Tương tự như vậy trong hoạt động công tác xã hội nhóm các bạn sinh viên các nhóm cũng lần lượt quan sát, tìm hiểu , đánh giá, lập kế hoạch can thiệp nhằm trợ giúp nhóm giải quyết được vấn đề chung mà cả nhóm đang gặp phải.

Sau 1 tháng thực tập tại cơ sở đợt thực hành của sinh viên ngành Công tác xã hội Khóa 4 đã kết thúc một cách tốt đẹp. Có thể nói, đợt thực hành đã đạt được mục tiêu đề ra đối với sinh viên về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Trong quá trình thực hành, sinh viên thực hiện tốt quy chế thực hành, thực tập nghề nghiệp, các quy định của cơ sở thực hành;tuân thủ sự hướng dẫn của cán bộ hướng dẫn thực hành và kiểm huấn viên; tham gia nhiệt tình các hoạt động tại cơ sở thực hành dưới sự hướng dẫn và giám sát của cán bộ hướng dẫn thưc hành và kiểm huấn viên, được Ban lãnh đạo cũng như cán bộ, nhân viên của sơ sở thực hành khen ngợi, đánh giá cao. Đợt thực hành kết thúc vào ngày 27/01/2019, các đoàn giảng viên và sinh viên từ các cơ sở đã trở về Học viện trong niềm vui hân hoan vì những kết quả đã gặt hái được. Kết quả của đợt thực hành sẽ là hành trang để sinh viên tự tin hơn khi bước vào học kỳ tiếp theo với các môn học tiếp theo đặc biệt là các môn học chuyên biệt.

Ngoài những hoạt động chuyên môn, sinh viên còn có những hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động hỗ trợ Trung tâm nhằm gắn kết mối quan hệ giữa học viên với kiểm huấn viên và thân chủ.