Kính gửi: Các tổ chức báo chí, truyền hình

Ngày 29/9/2020, Học viện Phụ nữ Việt Nam long trọng tổ chức Lễ công bố “Quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Học viện Phụ nữ Việt Nam’. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình vượt bậc và khẳng định vị thế mới của Học viện Phụ nữ Việt Nam trong hệ thống giáo dục đại học của cả nước và lại càng có ý nghĩa hơn vì diễn ra trong dịp kỷ niệm 60 năm truyền thống vẻ vang của các thế hệ thày và trò nhà trường.

Tại buổi lễ, Học viện Phụ nữ Việt Nam sẽ chính thức được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới, ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cho tới nay, Học viện Phụ nữ Việt Nam là một trong gần 30 cơ sở giáo dục đại học đầu tiên trong tổng số 235 trường đại học của Việt Nam đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chí đánh giá này. Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Việt Nam theo hướng tiếp cận với bộ tiêu chuẩn của AUN-QA và được xây dựng trên cơ sở đảm bảo sự tương thích với bộ tiêu chuẩn của Mỹ và Châu Âu. Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học gồm 25 tiêu chuẩn với 111 tiêu chí. Các tiêu chuẩn được chia thành 4 nhóm, bao gồm: đảm bảo chất lượng về chiến lược; đảm bảo chất lượng về hệ thống; đảm bảo chất lượng về chức năng hoạt động (đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết nối – phục vụ cộng đồng) và kết quả hoạt động của nhà trường.

Buổi lễ công bố “Quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Học viện Phụ nữ Việt Nam” vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam; lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thành viên Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội các trường Đại học Cao đẳng Việt Nam (CEA-AVU&C); các đồng chí lãnh đạo thuộc Ban ngành, Đoàn thể; các Trường đại học, các Cơ quan thông tấn báo chí; các Doanh nghiệp cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và đại diện cho gần 3000 sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Thời gian: 9h ngày 29 tháng 9 năm 2020 (Thứ Ba)

Địa điểm: Hội trường 1, nhà A1, Học viện Phụ nữ Việt Nam, số 68 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Trân trọng!